You are currently viewing Tarina yrityksemme takana

Tarina yrityksemme takana

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Usein yrityksistä puhuttaessa painotetaan sitä, mitä yritys tekee tai mitä tuotteita se tarjoaa. Halusimme valottaa tarinaa yrityksemme takana: mikä johti yrityksen perustamiseen, miksi teemme mitä teemme ja miksi koemme sen olevan tärkeää.

Vuonna 2011 Klas Alfthan havahtui ostaneensa asunnon taloyhtiöstä, jossa oltiin aloittamassa linjasaneeraus. Alfthanin uuden kotitalon putket olivat kestäneet lähes sata vuotta, mutta olivat nyt tiensä päässä. Sata vuotta on viemäriputkistolle hyvin kunnioitettava ikä; yleensä putkiremonttiin päädytään huomattavasti aikaisemmin. Tämä ihmetytti Alfthania ja hän päätti tutkia putkiremonttiin johtavia syitä. Kävi ilmi, että putkiremontin tarpeen taustalla on orgaaninen jäte, joka kerääntyy putkiin. Mädäntyessään se tuottaa rikkihappoa, joka syövyttää putkia. Hapon haurastuttamat putket täytyy uusia ja taloyhtiön asukkaiden pitää paeta putkiremonttia pahimmillaan useiksi kuukausiksi.

Tästä oivalluksesta syntyi ProtectPipe, mikrobioteknologiayritys, joka tarjoaa ympäristöystävällisen keinon pysäyttää jätevesijärjestelmien rakenteiden tukkeutuminen ja syöpyminen.

Ideasta totta

Alfthan kokosi tuotekehitystiimin, joka ryhtyi kehittämään putkistoja puhdistavaa mikrobiliuosta. Yritys perustettiin vuonna 2016 kun mikrobiliuoksen valmistus oli saatu käyntiin. Kotimaan markkinoille tuotiin eläviä mikrobikantoja sisältävä liuos, jonka innoituksena toimi vedenpuhdistuslaitoksilla syntyvä, orgaanista jätettä syövä, luonnollinen bakteerikanta.

Kotitalouksissa viemäreihin liittyviä ongelmia, kuten putkitukoksia ja epämiellyttäviä hajuja, hoidetaan perinteisesti kovilla kemikaaleilla. Myrkylliset aineet kyllä syövyttävät tukokset tehokkaasti tieltään, mutta vaurioittavat samalla putkistoja ja kuormittavat vesistöjämme.

Yksi tärkeimmistä tavoitteista yrityksen perustamisen taustalla oli löytää turvallinen, ympäristöystävällinen sekä ennen kaikkea tehokas ja lopullinen ratkaisu orgaanisen jätteen poistamiseen. Halusimme tarjota kuluttajille kemikaalivapaan, vihreän vaihtoehdon viemärinhoitoon. Luonnolliseen mikrobiliuokseemme valitut bakteerit käyttävät orgaanista ainesta, kuten ruoantähteitä ja hiuksia, ravintonaan ja muuttavat sen aineenvaihduntansa kautta harmittomaksi vedeksi, hiilidioksidiksi ja bakteerien biomassaksi.

Missiona Itämeren suojelu

Yksi keskeisimmistä arvoistamme ProtectPipella on ympäristöystävällisyys. Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, mitä vesistöihimme päätyy. Itämeren ekosysteemi on erityisen herkkä saasteille ja ravinteille, joten sen kunnon ja monimuotoisuuden suojeleminen on ensisijaisen tärkeää. Itämereen pääsee ravinteita muun muassa maatalouden valumavesien ja teollisuus- sekä yhdyskuntajätevesien mukana.

Tavoitteenamme on vähentää Itämeren ravinne- ja kemikaalikuormitusta auttamalla yksityis- ja yritysasiakkaitamme tuottamaan puhtaampaa jätevettä. Tuottamalla puhtaampaa jätevettä, vedenpuhdistuslaitoksiin kohdistuva kuormitus pienenee ja ne pystyvät toimimaan tehokkaammin, jolloin riski saastuneen veden päätymisestä vesistöihin laskee. Myös laivat, joissa vedenpuhdistusta saadaan tehostettua, laskevat satamiin ja mereen yhä puhtaampaa vettä. Luonnollinen mikrobiliuoksemme korvaa ympäristölle ja terveydelle haitalliset kemikaalit, joita perinteisesti käytetään putkitukosten ja muiden viemäriongelmien hoitoon, vähentäen näin vesistöjemme kemikaalikuormitusta.

Tällä hetkellä tuotteemme on käytössä Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on kasvusuunnitelmamme mukainen nopea laajentuminen myös muihin Itämerta ympäröiviin maihin, missiona yhteisen meremme suojelu.

Pidetään yhdessä huolta niin putkistoista kuin Itämerestäkin! Pääset tilaamaan luonnollista mikrobiliuosta kotiisi tästä.

Jos haluat tietää lisää meistä, voit lukea alkutaipaleestamme myös täältä tai katsoa yritysvideomme tästä.

Vastaa