Oma tili My account My account Konto Minu konto

Ennakoiva viemärinhoito – kuin hampaiden pesu putkistoille.

Preventiv rörvård – som tandtvätt för rören

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

RAVINTOLAT JA TEOLLISUUSKEITTIÖT


Ravintoloissa on selkeä tarve orgaanisen jätteen tehokkaalle puhdistamiselle, sillä putkistoon päätyy merkittäviä määriä jätettä ruoantähteiden ja rasvan muodossa. Keittiön viemäriputkien toimintavarmuus on liiketoiminnalle ensisijaisen tärkeää, sillä yksikin päivä, jolloin ravintola ei pysty tukoksen vuoksi olemaan auki, tuottaa tappiota. Viemärihajut ja hyönteiset vaikuttavat myös negatiivisesti asiakkaiden kokemukseen.

VIEMÄRIHAASTEET RAVINTOLOISSA

Orgaanisen jätteen kertyminen putkistoon aiheuttaa monenlaisia ongelmia, jotka ovat usein epämiellyttäviä, aikaavieviä ja kalliita.

Tukkeutuneet ja hitaasti vetävät viemärit

 • Rasvat, öljyt ja muut orgaaniset jätteet kertyvät viemäriputkiin sekä rasvanerotuskaivoihin, aiheuttaen tukkeumia.
 • Tämä ongelma on yleistynyt energiaystävällisten tiskikoneiden viimeaikaisen kehityksen myötä, sillä koneet käyttävät aiempaa vähemmän ja kylmempää vettä.
 • Entsyymeihin, happoihin ja lipeään perustuvat putkenavaustuotteet toimivat vain paikallisesti liuottaen tukoksen tieltään. Nämä aineet ovat kuitenkin terveydelle ja ympäristölle myrkyllisiä, vaurioittavat putkistoa, sekä lisäävät happikatoa.

Pahat hajut ja haurastuminen

 • Orgaanisen jätteen mädäntyessä putkistoon muodostuu haitallisia kaasuja, kuten rikkivetyä, joka haurastuttaa viemäriputkia.
 • Rikkivety muuttuu putken yläpinnalla rikkihapoksi, joka syövyttää varsinkin metalli- ja betoniputkia erittäin voimakkaasti.
 • Rikkivety on myös terveydelle haitallinen ja sen muodostuessa syntyy huomattavia hajuhaittoja. Viemäriputkiston kaasut ovat usein pääsyy myös hyönteisten esiintymiselle keittiötiloissa.

Rasvanerotuskaivon kallis ja rakenteita vahingoittava tyhjentäminen

 • Hoitamatta jääneeseen rasvanerotuskaivoon muodostuu kova pinta kertyneestä rasvasta ja öljystä, mikä vaikeuttaa kaivon tyhjentämistä ja aiheuttaa vahinkoa rakenteille. Tämä on ensisijainen syy lain edellyttämän hälytysjärjestelmän toimimattomuuteen.
 • Kovaa karstoittunutta rasvaa on erittäin vaikeaa poistaa rasvanerottimen reunoista.
 • Tyhjentäminen poistaa orgaanisen jätteen rasvanerotuskaivosta, muttei viemäriputkistosta.

Korotettu jätevesimaksu ja korvausvaatimukset

 • Vesilaitokset veloittavat korotetun jätevesimaksun öljyjen ja rasvojen johtamisesta kunnalliseen viemäriverkostoon. Viemärinhoidon laiminlyönti voi aiheuttaa vaurioita kunnalliseen viemäriverkostoon, mistä voi syntyä korvausvaatimuksia.
 • Tehtaisiin ja tuotantolaitoksiin kohdistetaan korotettuja jätevesimaksuja, jos niiden FOG-, TSS-, BOG- sekä H2S-arvot ylittävät sallitut raja-arvot.
 • Kiinteistön omistaja on ankarassa vastuussa rasvanerottimen toimivuudesta.

 

BIOFLOW – MIKROBILIUOS

Kehitetty erityisesti tehtaiden ja ravintoloiden järjestelmille


Aktiiviset mikrobit

ProtectPipen BIOFLOW-mikrobiliuos hyödyntää eläviä bakteereja orgaanisen jätteen poistamiseksi viemäriputkista ja rasvanerotuskaivoista. Bakteerimme ovat tehokkaita, vastustuskykyisiä ja ympäristöystävällisiä.

Turvallinen ratkaisu

BIOFLOW-liuokseen on eristetty tehokkaimmat bakteerit suomalaisilta vedenpuhdistamoilta Helsingin Yliopiston biologian laitoksen tutkijoiden kanssa tehdyn tutkimustyön jälkeen. Bakteeerit eivät aiheuta haittoja ihmisille tai ympäristölle.

 Viisi tehokasta bakteerikantaa

Liuos sisältää viittä eri bakteerikantaa, jotka käyttävät orgaanista jätettä ravinnokseen, poistaen niin rasvan, proteiinin, tärkkelyksen, selluloosan kuin rikkivedynkin. Bakteerien aineenvaihdunta muuttaa nämä aineet harmittomaksi hiilidioksidiksi, vedeksi ja bakteerin biomassaksi.

Vihreä ratkaisu

Bakteerimme ovat ympäristöystävällisiä, ja ne vähentävät kemikaalien ja materiaalien kulutusta. Vastustuskykyiset bakteerit pitävät rasvanerotuskaivon juoksevana, hajuttomana ja helppohoitoisena.

TULOKSET

Mikrobi-innovaatiomme toimii tehokkaasti jo sadoissa ravintoloissa ympäri Suomea


Puhdistaa tukkeumat putkistosta

Poistaa tehokkaasti putkistoon kerääntyneen lietteen, ja ennaltaehkäisee uusien tukkeutumien muodostumista.

 

Alentaa huoltokuluja

BIOFLOW-liuoksen puhdistaessa putket, ei enää ole tarvetta mekaaniselle tai kemialliselle putkenavaukselle. Rasvanerotin pysyy juoksevana, eli sen tyhjentäminen on helppoa ja hajutonta, minkä lisäksi sen tyhjennysväli kasvaa huomattavasti.

 

 Nostaa viemäriputkiston ja rasvanerotuskaivon käyttöikää

Lietekertymät muodostuvat orgaanisesta jätteestä, joka mädäntyessään muodostaa jätevesijärjestelmiä haurastuttavaa rikkivetyä. BIOFLOW poistaa orgaanisen jätteen putkistosta ja rasvanerotuskaivosta, pidentäen niiden käyttöikää ja siirtäen haurastuneista putkista johtuvan putkiremontin tarvetta.

Pidentää rasvanerotuskaivon tyhjennysväliä

BIOFLOW-mikrobiliuos poistaa orgaanisen jätteen rasvanerotuskaivosta, vähentäen epämiellyttäviä hajuja ja pidentäen rasvanerotuskaivon tyhjennysväliä.

 

Poistaa hajut ja hyönteiset

Orgaanisen jätteen mädäntyessä ovat hajuhaitat yleisiä. Putkistoissa muodostuvat hajut houkuttelevat hyönteisiä, jotka pesiytyvät orgaaniseen jätteeseen. BIOFLOW puhdistaa orgaanisen jätteen putkistosta, poistaen samalla hajuhaitat ja banaanikärpäset.

 

Suojelee ympäristöä

BIOFLOW ennaltaehkäisee tehokkaasti haitallisten aineiden kulkeutumista jäteveden mukana Itämereen. Kemiallisille putkenavaajille ei enää ole tarvetta, ja rakennusmateriaaleja säästyy järjestelmän elinkaaren pidentyessä. Tuotteemme ovat pH-neutraaleja ja ne valmistetaan Suomessa.

PALVELUMALLIMME RAVINTOLOILLE


1. Kartoitus

Ensimmäiseksi kartoitamme minkä tyyppinen ravintola on kyseessä. Monta annosta ravintolassa valmistetaan päivässä sekä millaisia haasteita rasvanerotuskaivon toiminnassa on. Tämän perusteella voimme määrittää liuoksen sopivan määrän.

2. Tarjoamme kahta vaihtoehtoa

Kartoituksesta saatavan informaation jälkeen tarjoamme kahta vaihtoehtoa: BIOFLOW – aineen automatisoitua syöttöratkaisua, jossa asennettu pumppu syöttää liuosta kerran vuorokaudessa haluttuihin viemäripisteisiin tai manuaalista käsiannostelumallia, jossa liuosta kaadetaan kerran viikossa viemäripisteisiin.

3. Pumpun asennus

Kun valitset automatisoidun syöttöratkaisun, tulemme itse asentamaan pumpun ravintolaan.

 

4. BIOFLOW – aineen toimitus

PostNord toimittaa aineet suoraan ravintolan ovelle.

Haluatko lisätietoa ratkaisustamme ravintoloiden viemäriongelmiin? Täytä alla olevat tiedot ja olemme sinuun pian yhteydessä.

14 + 9 =

 

2746064-8
Helsinki
010 574 9990
[email protected]

X