You are currently viewing Ympäristöystävällinen puhdistus – ei enää myrkkyjä viemäriin

Ympäristöystävällinen puhdistus – ei enää myrkkyjä viemäriin

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Ympäristöystävällinen puhdistus tarkoittaa, ettei viemäreiden ja putkistojen puhdistuksesta synny ympäristölle haittaa, eivätkä putkistojen ravinteet siirry jäteveden mukana vesistöihin ja mereen. Entsyymejä sisältävät puhdistusaineet ovat ympäristölle haitallisia ja saastuttavat vesistöjä kulkeutuessaan valumavesien mukana vesistöihin. Lisäksi puhdistusaineet haurastuttavat putkistoja ja ovat ihmisille myrkyllisiä. Putkitukoksiin ja viemäreiden ongelmiin on nyt tarjolla ympäristöystävällinen ratkaisu, joka puhdistaa viemärit eikä kulkeudu jäteveden mukana vesistöihin.

Viemäreihin kaadettavat kemikaalit ovat myrkyllisiä ihmiselle ja ympäristölle

Monet ratkovat tukkeutuvien viemäreiden ongelmia kaatamalla viemäreihin kemikaaleja. Nämä puhdistusaineet ovat myrkyllisiä sekä ihmisille että ympäristölle. Entsyymeihin perustuvat puhdistusaineet hajottavat putkitukokset väliaikaisesti, mutta ne eivät poista rasvaa ja öljyä, vaan muuntavat ne rasvahapoiksi, jotka muuttuvat kiinteäksi rasvaksi päädyttyään kunnalliseen viemäriverkostoon. Entsyymit eivät siis poista orgaanista jätettä vaan siirtävät sen eteenpäin, jolloin tukkeumat muodostuvat kunnalliseen viemäriverkostoon. Tyypillisesti puhdistusaineet sisältävät esimerkiksi vahvan emäksistä natriumortosilikaattia ja natriumhydroksidia ja jopa polystyreeniä, ja ovat ympäristölle haitallisia. Puhdistusaineissa käytetään esimerkiksi samoja komponentteja kuin selluloosan valkaisussa, joten ne ovat  myös ihmiselle erittäin haitallisia ja ärsyttäviä. Kun myrkylliset entsyymit kulkeutuvat viemäristä eteenpäin, ne saastuttavat vesistöjä ja Itämerta.

Ympäristöystävällinen puhdistus mikrobeilla

Kehitimme yhdessä Helsingin yliopiston kanssa elävään mikrobikantaan perustuvan liuoksen, joka poistaa orgaanisen jätteen suoraan putkistoista ja rasvanerotuskaivoista. Mikrobit käyttävät orgaanista jätettä ravintonaan ja kirjaimellisesti syövät orgaanisen jätteen putkistosta. Kun mikrobit ovat syöneet jätteen putkistosta, jää jäljelle vain vettä ja hiilidioksidia. Haitta-aineita ei siis kantaudu eteenpäin vedenpuhdistuslaitokselle ja sitä pitkin vesistöihin. Koska tuote perustuu elävään mikrobikantaan eikä sisällä ympäristölle haitallisia kemikaaleja, se on täysin luonnonmukainen, myrkytön ja ympäristöystävällinen.

Hellävarainen putkille ja ympäristölle, tehokas jätteelle

Perinteiset entsyymit hajottavat jätteiden lisäksi myös putkia, mutta uusi PUTKIPÖPÖ Kodin Mikrobi -mikrobiliuos reagoi vain putkistoissa sijaitsevaan orgaaniseen jätteeseen, joten se ei kuluta putkia ollenkaan. Sen sijaan putkien haurastuminen keskeytyy, kun putkia haurastuttavalla rikkivedyllä ei ole enää kasvualustaa. Mikrobit poistavat orgaanisen jätteen viemäriputkista ja rasvanerotuskaivoista syövyttämättä putkia ja viemäreitä. Vesistöihin ja mereen ei kulkeudu enää mitään vaarallista – ei jätettä eikä myöskään puhdistusainetta. Luonnollinen ja orgaaninen tuote on turvallinen myös ihmisille. Tilaa PUTKIPÖPÖ Kodin Mikrobi -mikrobiliuosta kotiisi täältä.

Lähteet: SC Johnson ja Työterveyslaitos

Vastaa