You are currently viewing Bakteerit popsimaan laivojen jätevesiä (Kemia-lehti 22.3.2018)

Bakteerit popsimaan laivojen jätevesiä (Kemia-lehti 22.3.2018)

Irene Sillanpää, Kemia-lehti 22.3.2018

Suomalainen mikrobi- teknologiayritys ProtectPipe laajentaa toimintaansa Itämerellä liikennöivien laivojen jätevesien puhdistamiseen.

Vuonna 2016 perustettu startup yritys ProtectPipe valmistaa eläviä mikrobikantoja sisältävää liuosta, jonka bakteerit ”syövät” jätevesijärjestelmistä orgaanisen jätteen. Liuos pysäyttää mätänemisprosessin ja estää haitallisten kaasujen muodostumisen.

Biomarine-mikrobiliuosta on talven mittaan testattu m/s Birka Stockholmissa, joka on suurimpia Itämerellä liikennöiviä risteilyaluksia. Laivan jätevesijärjestelmään syötettiin joka päivä päivittäin kahdeksan litraa liuosta.

Kolmen kuukauden kuluttua putkistoon kiinnittynyt virtsakivi oli vähentynyt huomattavasti. Messin viemäriputki ja rasvakaivo olivat puhdistuneet. Lisäksi tukokset, hajut ja hyönteiset olivat kadonneet.

”Laivayhtiölle tärkeä asia oli poistovesien rikkivetytasojen lasku keskimäärin alle 10 ppm:n arvoon, sillä esimerkiksi Tukholman satama vaatii lisämaksuja, jos arvo on yli 25”, kertoo hallintojohtaja Hannu Keränen ProtectPipesta.

Tämän jälkeen liuoskäsittelyistä pidettiin kahden viikon tauko. Sen tuloksena Birka Stockholmin rikkivedyn keskiarvoluku nousi 90 ppm:ään. Enimmillään satamassa mitattiin jopa 654:n lukema.

Testin toisessa vaiheessa mikrobiliuoksen syöttö kaksinkertaistettiin 16 litraan päivässä. Rikkivedyn määrä laski lähelle nollaa.

Jatkossa liuoksen määrää vähennetään vaiheittain, kunnes optimaalinen teho löytyy. Samalla liuoksen syöttöpisteitä lisätään jokaiseen viemärilinjaan. Kun puhdistukseen ei tarvita kemikaaleja, henkilökuntakaan ei joudu kosketuksiin haitallisten aineiden kanssa.

”Ympäristöystävällisyys on myyntivaltti”, Keränen sanoo. ”Lisäksi jätevesijärjestelmän elinkaaren pidentyessä laskevat myös hankinta- ja korjauskustannukset. Telakkapäivä voi maksaa yhtiölle satoja tuhansia euroja.”

Risteilijöiden jätevedet ovat Itämerellä iso ongelma. Osa kansainvälisistä luksusaluksista dumppaa yhä jätevetensä mereen, laillisesti. Asiaan on tulossa muutos, sillä meren- kulkujärjestö IMO määritteli Itämeren ja Pohjanmeren erityisalueiksi.

Risteilyalusten käymäläjätevesien päästäminen käsittelemättöminä mereen on uusille laivoille kiellettyä vuodesta 2019 lähtien, jo liikennöiville aluksille vuodesta 2021.

”Kaikkien Itämeren toimijoiden pitää osallistua meren tilan kohentamiseen ja pienentää sen typpi- ja fosforikuormitusta. Laivat, satamat ja telakat joutuvat maksamaan lisämaksuja, elleivät ne ryhdy pian toimiin orgaanisen jätteensä suhteen”, Keränen toteaa.

Norjan markkinoille

Suomalaisyhtiö on vienyt innovaationsa myös Norjaan. Ensimmäinen pilotti käynnistyi helmikuussa Nesoddenin kunnan vesilaitoksessa.

Maahantuoja Seppo Salokanne odottaa liuokselta paljon. ”Mikäli tuote toimii yhdessä vesilaitoksessa, se lähtee leviämään myös muiden laitosten käyttöön”, Salokanne uskoo.

“Norja on Pohjoismaiden edelläkävijä ympäristöystävällisyydessä. Esimerkiksi sähkö- autot ovat olleet täällä kovaa huutoa jo muutaman vuoden. Kymmeniä tuhansia norjalai- sia on jonotuslistalla saadakseen sähköauton.”

Salokanne näkee liuoksella mahdollisuuksia myös Norjan kalateollisuudessa. Se voisi tarjota ratkaisun kalanviljelyaltaissa ja -laitoksissa syntyvään orgaaniseen jätteeseen.

“Kalaa käsiteltäessä kertyy valtavia määriä rasvaa putkistoihin, joten laitosten viemärit ja koneistot ovat kovilla. Kalateollisuus myös päästää mereen melkoisesti saasteita, ruoantähteitä, ulosteita ja muuta jätettä. Mikrobiliuoksen avulla jätteiden käsittely helpottuisi huomattavasti.”

Artikkeli on luettavissa myös Kemia-lehdestä!

Vastaa