You are currently viewing Korvaako vakuutus vesivahingon? Valitettavan usein vastaus on ei

Korvaako vakuutus vesivahingon? Valitettavan usein vastaus on ei

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Finanssialan mukaan Suomessa tapahtuu noin sata vuotovahinkoa joka päivä. Useimmin vuoto- ja vesivahingot johtuvat käyttövesi- ja viemäriputkistojen vanhenemisesta, näiden lisäksi vahinkoja aiheuttavat myös vettä käyttävät laitteet, kuten astian- ja pyykinpesukoneet sekä rakennusvirheet. Suurin osa kotitalouksien vesivahingoista johtuu vuotavista putkista tai tukkeutuneista viemäreistä. Vesivahingot ovat siitä erityisen ongelmallisia, että huomaamaton vuoto saattaa paljastua vasta pitkän ajan kuluttua, jolloin rakenteet ovat jo vaurioituneet. Vahinkojen korjaaminen ja rakenteiden kuivattaminen ovat lisäksi aika vieviä ja kalliita prosesseja. Pienetkin vesivahingot saattavat johtaa mittaviin kustannuksiin ja asukas voi joutua olemaan poissa kotoaan pitkiäkin aikoja. Usein myös ajatellaan, että vakuutus korvaa vesivahingon, mutta yllättävän usein joudutaan pettymään.

Vesivahingot usein vakuutuskorvausten ulkopuolella

Talouselämä luonnehtii vesivahinkoja vakuutuskorvausasioista mutkikkaimmiksi ja yleisimmiksi. Usein kuvitellaan vakuutuksen korvaavan kaikenlaiset vesivahingot, mutta todellisuudessa näin ei valitettavasti ole. Vesivahinkoja, jotka johtuvat rakennuksen ulkopuolelta tulevasta vedestä, esimerkiksi tulvan tai rankan sateen seurauksena, ei pääsääntöisesti korvata. Rakennuksen sisäpuolisissa vuodoissa on lisäksi vakuutuksesta riippuen rajoituksia. Omat tee se itse -järjestelyt saattavat myös vaikeuttaa korvausten saamista. Nyrkkisääntönä kannattaa pitää sitä, että kaikki rakennus- ja korjaustyöt tulisi aina teettää pätevällä ammattilaisella.

Vakuutusten rajoitusehdoissa määritellään tarkasti, mitä vakuutus korvaa ja mitä ei. Vakuutus korvaa äkilliset, odottamattomat vahingot, mutta esimerkiksi vesivahinko voi muhia rakenteissa pitkäänkin, eikä tällöin ole äkillinen tapahtuma. Kiinteistövakuutus ei myöskään korvaa homevaurion korjauskuluja, mikäli se johtuu hoitamattomasta kosteusvauriosta. Samoin rakennusvirheiden aiheuttamat vahingot jäävät usein taloyhtiön eli lopulta osakkaiden maksettavaksi.

Esimerkiksi If kotivakuutusehtojen mukaan korvataan vain äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Tällöin mikäli vakituiseen asuntoon on kohdistunut vakuutusehtojen mukaan korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, voidaan asunnon asumiskäytön estymisestä syntyneitä kustannuksia korvata. Jos vakuutus ei korvaa vahinkoa, ei se myöskään korvaa esimerkiksi vuokratulojen menetyksestä tai väliaikaisasunnosta johtuvia kustannuksia. OP vakuutusehdoissa kerrotaan, että korvaus asumisen lisäkustannuksista on enintään 10 % vakuutuskirjaan merkitystä enimmäiskorvauksesta tai vakuutusmäärästä kuukaudessa ja niitä maksetaan enintään kuuden kuukauden ajalta. Vakuutussopimusten pikku präntti kannattaakin syynätä tarkkaan läpi, jotta on kartalla siitä, miten vahinkotilanteessa tulee toimia.

Useimmissa vakuutuksissa perusajatus on se, että vesieristetyssä tilassa veden tulisi pysyä sen sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tällaisessa tilassa sattuu kosteusvahinko, ei vakuutus sitä korvaa, sillä tällöin rakenteissa on vikaa. Suomelan artikkelissa kerrotaankin, että vuotovahinkoja, jotka eivät mene vakuutukseen piikkiin, sattuu melko paljon. Jos vanhoissa taloissa on vesieristämättömiä suihku- tai kylpytiloja, ovat ne taloyhtiön vastuulla. Jos asukkaalla ei ole kotivakuutusta, saattavat kaikki muut joutua maksamaan vesivahingosta johtuvan remontin.

Vesivahinkojen ennaltaehkäiseminen ja huolellisuus on paras vakuutus

Finanssialan vuotovahinkoselvityksen mukaan olennaista vuotovahinkojen ennaltaehkäisyssä on kommunikaatio eri osapuolien välillä sekä oikea-aikainen tiedonkulku. Asenteiden ja tiedottamisen lisäksi jokaisen tahon, aina asukkaista rakentajiin, tulisi tunnistaa oma vastuunsa. Vuotovahingot ovat kuitenkin torjuttavissa panostamalla rakennusten suunnitelmalliseen kunnossapitoon ja laitteiden huolelliseen käyttöön. Huolimattomuudesta taas rokotetaan lähes poikkeuksetta pienentämällä maksettavia korvauksia. Painopisteen tulisi olla vuotovahinkojen ennaltaehkäisyssä. Asukkaat voivat myös itse ennaltaehkäistä kosteusvahinkoja. Oman talon kunnosta on hyvä olla perillä, jotta korjaukset saadaan tehtyä ajoissa, eikä vasta vahingon sattuessa. Tärkeintä on pitää rakennuksesta huolta ja seurata sen kuntoa, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Ennakoivan biologisen viemärinhoitoratkaisumme avulla voidaan poistaa viemärin tukkeutumisesta johtuvien vesivahinkojen riski. Olemme kehittäneet mikrobiliuoksen, jonka sisältämät elävät mikrobikannat käyttävät putkiin kerääntynyttä orgaanista jätettä ravintonaan ja näin ennaltaehkäisevät putkitukoksia. Mikrobit muodostavat putken sisäpintaan biofilmin, joka estää uuden orgaanisen aineksen kiinnittymisen putkeen ja samalla pysäyttävät putkia haurastuttavan rikkivedyn muodostumisen. Ennaltaehkäisevän ympäristöystävällisen viemärinhoidon avulla on mahdollista välttyä putkitukoksilta ja niiden aiheuttamilta vesivahingoilta sekä pidentää viemäriputkiston käyttöikää merkittävästi.

Omakotiasujat voivat tilata mikrobiliuosta kätevästi verkkokaupastamme. Taloyhtiöille ja ravintoloille tarjoamme asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme, miten voimme auttaa juuri teitä! Jos et itse vastaa taloyhtiösi asioista, voit ilmiantaa taloyhtiön päättäjän täällä.

Lähteet: Kauppalehti, Yle, Suomela, Ilta-Sanomat, Turun Sanomat, Helsingin Sanomat, Talouselämä, Taloustaito, Kotitalolehti ja Finanssialan vuotovahinkoselvitys

Tutustu tuotteisiimme täällä!

Vastaa