RISTEILYALUKSET

Jätevesijärjestelmät aiheuttavat yleisimmät tekniset ongelmat risteilyaluksilla

Risteilyaluksien jätevesijärjestelmään päätyy suuri määrä orgaanista jätettä päivittäin. Se aiheuttaa koko aluksella laajoja ongelmia aina lattiakaivoista jätevesitankkeihin asti ja päätyy pahimmillaan käsittelemättömänä luontoon.

ProtectPipen ratkaisu varmistaa jätevesijärjestelmän toimivuuden

ProtectPipen ympäristöystävällisten, eläviin mikrobikantoihin pohjautuvien ratkaisujen avulla risteilyalusten jätevesijärjestelmä saadaan toimimaan oikealla tavalla ja haasteet pystytään ennaltaehkäisemään. 

 

YLEISIMMÄT HAASTEET JÄTEVESIJÄRJESTELMISSÄ

Harmaavesi

Risteilyaluksilla harmaavesiviemärit ovat usein alipaineettomia ja tukkeutuvat helposti ohuen halkaisijansa takia.

Mustavesi

Alipaineistetuissa mustavesiviemäreissä kulkee vähän vettä suhteessa jätekuormaan, jolloin virtsakivi tukkii viemärit.

Ravintolat

Rasva aiheuttaa useita haasteita ravintoloissa, kuten banaanikärpäs- sekä hajuongelmia. Lisäksi rasvanerotinkaivot ovat monesti ylikuormitettuja.

Jätevesisäiliöt

Jätevesisäiliöt syöpyvät puhki rikkivedyn vaikutuksesta. Korkeat rikkivetyarvot aiheuttavat myös sakkomaksuja jätevettä satamaan luovutettaessa.

Ympäristökuormitus

Risteilyaluksilla käytettävät myrkylliset kemikaalit sekoittuvat jäteveteen kuormittaen lopulta merien herkkää ekosysteemiä.

PROTECTPIPEN RATKAISU

Harmaavesi

Harmaavesiviemäreiden kuljettaessa orgaanista jätettä eteenpäin painovoiman avulla kertyy jäte putkien sisäpintaan ajan kuluessa. BioMarine ja BioCabin ratkaisujemme mikrobit pureutuvat putkiin kiinnittyneeseen jätteeseen ja alkavat käyttämään sitä ravintonaan. Kun mikrobit valtaavat putken puhdistava vaikutus tehostuu entisestään ja lopulta puhtaan putken sisäpinnalle muodostuu suojaava biofilmi.

Mustavesi

Vähäisen vedenkulutuksen johdosta alipaineistetut mustavesiviemärit ovat alttiita virtsakiven muodostumiselle ja tukoksille. BioMarine ja BioUrinal tuotteemme pureutuvat näihin ongelmiin tehokkaasti. Virtsakiven hajotessa bakteerien toiminnan johdosta koko putkiston läpimitta saadaan hyödynnettyä ja mm. tukos- sekä hajuongelmat pystytään ennaltaehkäisemään.

Ravintolat

Risteilyalusten lukuisat ravintolat ovat poikkeuksetta kovalla käytöllä, sillä niin matkustajat kuin henkilökuntakin on ruokittava aluksella. Ravintoloiden jätevesijärjestelmät ovat täten kovalla kuormituksella, mikä näkyy rasvan aiheuttamina tukoksina sekä banaanikärpäs- ja hajuongelmina. BioFloor tuotteemme avulla ravintolan keittiötilat voidaan pestä bakteeripohjaisella pesuaineella. Vaikutus ulottuu pesuveden mukana myös viemäriverkostoon. Tarvittaessa viemäriverkostoon ulottuvaa vaikutusta voidaan tehostaa erikseen ravintolakohteisiin suunnitellulla BioFlow tuotteella.

Jätevesisäiliöt

Kaikki ratkaisumme puhdistavat jätevettä koko jätevesijärjestelmän matkalla aina syöttöpisteestä jätevesisäiliöihin asti. Kun jätevedenpuhdistusprosessi ulotetaan aina ongelman alkulähteelle, voidaan kriittisiä jätevesiarvoja parantaa. Tämä näkyy yhä puhtaampana jätevetenä, joka syövyttää jätevesitankkeja normaalitilannetta huomattavasti vähemmän, eikä aiheuta sakkomaksuja satamissa.

Bioreaktorit

Moderneilla risteilyaluksilla jätevettä puhdistetaan erityyppisten bioreaktorien avulla, jotta likaista jätevettä ei missään tapauksessa päätyisi mereen. Bioreaktorit ovat kuitenkin alttiita äkillisille veden puhtauden muutoksille. Bakteeripohjaisten ratkaisujen käyttö jätevesijärjestelmissä tehostaa bioreaktorien toimintaa ja auttaa bioreaktoria sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, jolloin usein ylikuormitetut bioreaktorit saadaan toimimaan optimaalisella tavalla.

Ympäristö ja ekologisuus

Tavoitteenamme on edistää vesistöjen ja merien ekosysteemien hyvinvointia. Ratkaisumme ovat täysin ympäristöystävällisiä ja biohajoavia. Lisäksi on tärkeää, että tulevaisuudessa vahvat kemikaalit ja ympäristömyrkyt, jotka ovat tällä hetkellä laajasti käytössä kaikilla risteilyaluksilla, voidaan korvata ekologisilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla. Kestävä kehitys leviääkin parhaiten, kun se yhdistetään tuottavuuteen. Osa asiakkaistamme onkin ottanut ratkaisumme käyttöön markkinoinnissaan, jolloin he voivat parantaa omaa brändiään nykyarvojen mukaiseksi.

ASIAKKAITAMME

M/S BIRKA STOCKHOLM

M/S Birka Stockholm oli ensimmäisiä risteilyaluksia, jossa otettiin ratkaisumme käyttöön vaiheittain. Vuonna 2017 alkunsa saanut projekti johti kolmivuotisen hoitosopimuksen solmimiseen, johon sisältyy mustavesi- ja rasvaviemäreiden kokonaisvaltainen ennaltaehkäisevä hoito.

M/S FINLANDIA

Useilla eri ratkaisuillamme M/S Finlandialla on pystytty turvaamaan jätevesijärjestelmän oikeanlainen toimivuus. Käytössä ovat BioCabin, BioFloor ja BioMarine ratkaisut, joiden yhdistelmällä hoidosta on saatu tehokas ja kokonaisvaltainen aina jätevesijärjestelmän alkupäästä jätevesitankkeihin asti. 

ASIANTUNTIJAMME

Ota yhteyttä asiantuntijatiimiimme, niin ratkaisemme jätevesijärjestelmien haasteet ennaltaehkäisevästi.

Klas Alfthan

Founder - Head of R&D
+358105749990
[email protected]

Hannu Keränen

Administration & Finance
+358503210844
[email protected]

Juuso Virtala

Business Development
+358400501353
[email protected]

Mikael Aarnisaari

Business Development
+358440314409
[email protected]

BLOGI

OTA YHTEYTTÄ

Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla, lähettämällä sähköpostia tai lomakkeen kautta.

[email protected]
010 574 9990
Annankatu 34 C,
00101 Helsinki