You are currently viewing Eroon viemäritukoksista, epämiellyttävistä hajuista ja banaanikärpäsistä (Kirkkonummen Sanomat 18.6.2017)

Eroon viemäritukoksista, epämiellyttävistä hajuista ja banaanikärpäsistä (Kirkkonummen Sanomat 18.6.2017)

Kirkkonummen Sanomat 18.6.2017

Satu Holmlund

Putkistoon kertyvä orgaaninen jäte on merkittävä syy kodin ja kesämökin viemärin tukkeumiin, epämiellyttäviin hajuihin ja kesäkeittiön valtaaviin pieniin hyönteisiin. Viemäriin kulkeutuva jäte jää helposti kiinni putkiston haasteellisiin kohtiin. Lietekertymät saavat viemärin vetämään huonosti, ja tarjoavat samalla ihanteellisen kasvuympäristön banaanikärpäsille suoraan kodin sydämessä.

Jäte muodostaa lisäksi hajotessaan voimakkaan hajuista ja terveydelle vaarallista rikkivetyä, joka putkistosta kohotessaan paitsi leviää asuintiloihin, myös haurastuttaa asunnon putkistoa. Ympäristöystävällinen BIOFLOW -mikrobiliuos puhdistaa putkiston orgaanisesta jätteestä, vähentäen samalla haitallisten jätevesipäästöjen kulkeutumista herkkään Itämeren ympäristöön.

Putkistoon jäävä lietekertymä tukkii putken ja estää viemäriä vetämästä kunnolla. Samalla orgaanisen jätteen hajoamisprosessissa syntyvä rikkivety kohoaa putkistossa, haurastuttaen putken rakenteita ja aiheuttaen tarpeen kodin ja vapaa-ajan kiinteistön ennenaikaiselle putkiremontille. Rikkivedyn vahva tuoksu muistuttaa mätää kananmunaa, ja kaasu on erittäin pahanhajuista ja epämiellyttävää jo pieninä pitoisuuksina.

Jotta viemäriputkien yleisistä haasteista on mahdollista päästä lopullisesti eroon, on putkisto puhdistettava sinne kertyneestä orgaanisesta jätteestä.

Nopeasti kasvava suomalainen mikrobioteknologia-alan startup-yritys ProtectPipe tuottaa tarkoitukseen sopivaa, eläviä mikrobikantoja sisältävää liuosta, joka poistaa orgaanisen jätteen viemäriputkistosta luonnollisella tavalla. Mikrobiliuos kulkeutuu putkiston kertymäkohtiin, joissa sen sisältämät aktiiviset mikro-organismit kirjaimellisesti ”syövät” jätteen, ja muuntavat sen harmittomaksi vedeksi ja hiilidioksidiksi.

Yksinkertaisuudessaan tuote toimii kotikäytössä näin: liuosta annostellaan 1dl verran putkiin ensimmäisen viikon ajan päivittäin, ja alkuhoidon jälkeen kuukausittain. “Liuos muodostaa putkiin hyödyllisen mikrobikannan, joka syö putkiin kertynyttä orgaanista ainesta, estäen haitallisten kaasujen kuten rikkivedyn muodostumista ja ehkäisten hajujen ja tukosten aiheuttamia putkiston oireita. Mikrobiliuos siis hoitaa putkia ennaltaehkäisevällä tavalla”, ProtectPipen markkinointipäällikkö Pauliina Martikainen kertoo.

Yksityisistä viemäreistä kunnalliseen viemäriverkkoon kulkeutuva orgaaninen jäte ja siitä muodostuva liete on yksi jätevesipuhdistamoiden tämän hetken suurista ongelmista, joten sen vähentäminen voisi merkitä vedenpuhdistuksen tehostumista ja resurssien vapautumista tulevaisuuden haasteiden etupainotteiseen ratkomiseen.

Vastaa