You are currently viewing Mikrobit myllertävät Turun linnan putkistossa (Turun Sanomat 8.8.2017)

Mikrobit myllertävät Turun linnan putkistossa (Turun Sanomat 8.8.2017)

Turun Sanomat 8.8.2017 Mikael Piippo

Suomalaisyrityksen kehittämä liuos puhdistaa Turun linnan viemäreitä keittiöjätettä hotkivan bakteerikannan avulla.

Turun linnan omistava Senaatti-kiinteistöt kokeilee linnan viemäriputkistossa uutta puhdistustekniikkaa. Senaatti-kiinteistöt toteuttaa yhdessä suomalaisen ProtectPipe-yrityksen kanssa kolmen kuukauden pilottihankkeen, jonka aikana Turun linnan ravintolan viemäreihin valutetaan yrityksen valmistamaa mikrobiliuosta.

Senaatti-kiinteistöjen Turun kiinteistöpäällikkö Petri Nurmio kertoo, että pilottihanke alkoi noin puolitoista kuukautta sitten.

– Alustavasti olemme sopineet kolmen kuukauden jaksosta. Sen jälkeen meillä on syyskuun puolivälissä seurantapalaveri, mutta kyllä me tätä jatkamme senkin jälkeen. Ei tämä miksikään kolmen kuukauden hankkeeksi jää, vaan ainakin vuoden ajan tätä tehdään, Nurmio sanoo.

– Siinä on sellainen systeemi, että keittiöön on asennettu laitteisto, joka aikaohjauksella annostelee viemäriin tietyn määrän sitä ainetta ja huuhtelee sillä putkistoa. Laitteet ovat keittiön päässä, missä ne jätteet tavallaan syntyvät ja valuvat viemäriin.

Nurmio kertoo, että Senaatti-kiinteistöt hakee pilottihankkeen kautta pysyvää ratkaisua Turun linnan viemärijärjestelmän hoitoon. Linnassa on ollut ongelmia erityisesti putkistoon kertyvän rasvan takia.

– Yleinen ongelma kiinteistöissä, jossa on ruokalatoimintaa, on, että viemäreihin kasautuu orgaanista jätettä, kuten rasvaa. Jätteen myötä putkiin alkaa syntyä viemärikaasuja. Kaasu rapauttaa putkia sisältäpäin, Nurmio selvittää hankkeen lähtökohtaa.

– Viemärit ovat kiinteistössä sellainen kohde, että ne ovat tavallaan vähän piilossa. Siksi niiden huoltaminen on hankalaa ja vähän riskialtistakin. 

Viemäreihin kertyvä kettiöjäte saattaa aiheuttaa tukoksia putkistossa, jolloin viemärivesi voi nousta putkista lattialle. Nurmio sanoo, että Senaatti-kiinteistöt pyrkii uuden tekniikan avulla ehkäisemään kosteusvaurioita historiallisesti arvokkaassa Turun linnassa.

Aikaisemmin Turun linnan putkistoa on huuhdeltu kemikaaleilla ja entsyymiperäisillä puhdistusaineilla. Sen lisäksi linnan rasvanerotuskaivo on tyhjennetty noin kerran vuodessa.

ProtectPipen viestintävastaava Kaisa Arkkila sanoo, että yrityksen valmistama liuos on ympäristöystävällinen ja pitkäaikainen ratkaisu viemärijärjestelmän puhtaanapitoon.

– Kyseessä on mikrobiliuos, joka koostuu viidestä eri bakteerikannasta. Siinä vaiheessa kun se syötetään putkistoon, se luo sinne hyödyllisen bakteerikannan, joka syö orgaanista jätettä ja puhdistaa putkia, Arkkila selittää.

ProtectPipe kehitti liuoksen viime vuonna yhdessä Helsingin yliopiston mikrobiologian tutkijoiden kanssa. Arkkilan mukaan liuoksen sisältämistä bakteereista ei ole haittaa ihmisille tai luonnolle.

Arkkila vakuuttaa, että mikrobiliuos on entsyymiperäisiin puhdistusaineisiin verrattuna kestävä ratkaisu viemäreiden hoitamiseen. Liuoksen luoma bakteerikanta käyttää keittiöjätettä ravintonaan, ja näin rasvan määrä putkistossa vähenee.

– Entsyymiperäiset tuotteet pilkkovat putkistossa olevaa rasvaa rasvahapoiksi ja helpottavat sitä kautta rasvan valumista eteenpäin, mutta näin ongelmat vain siirtyvät yleensä kunnalliseen verkkoon, kun veden kylmentyessä rasvahapot muuttuvat takaisin rasvaksi, Arkkila vertaa.

ProtectPipe on aiemmin kokeillut mikrobiliuostaan muun muassa useissa ravintoloissa, Siuntion vesihuoltolaitoksella ja Eckerö-konsernin M/S Birka Stockholm -risteilyaluksella.

Vastaa