You are currently viewing Mikrobit syövät jätteen vedestä Siuntiossa – uusi innovaatio vaikuttaa lupaavalta (Länsi-Uusimaa 18.5.2017)

Mikrobit syövät jätteen vedestä Siuntiossa – uusi innovaatio vaikuttaa lupaavalta (Länsi-Uusimaa 18.5.2017)

Länsi-Uusimaa 18.5.2017Siuntiossa kokeillaan aivan uudenlaista keinoa jätevedenpuhdistuksessa.

SIUNTIO | Siuntiossa testataan suomalaisen mikrobioteknologian innovaation toimintaa haastavissa vesihuoltolaitoksen olosuhteissa.

Siuntion kunnan vesihuoltolaitos on edelläkävijänä kokeilemassa jätevesiin uudenlaista puhdistusta, jossa mikrobit syövät orgaanisen jätteen jätevesipumppaamosta.

Jätevesipumppaamoille saapuva vesi sisältää usein ruuantähteitä, rasvaa, pesuaineita, pumpulia ja hiuksia. Orgaaninen aines kerääntyy helposti lautoiksi, jotka isoina massoina häiritsevät pumppaamon toimintaa. Lisäksi syntyy voimakkaan hajuista ja terveydelle haitallista rikkivetyä.

Siuntion kunnan 34 jätevesipumppaamoa kattavalla vesihuoltolaitoksella suurimpana haasteena olivat pahoin pakkautuneet jätelautat sekä pumppaamojen läheisille asuinalueille kulkeutuneet hajuhaitat.

Laitoksella aloitettiin Bioflow -mikrobiliuoksen pilotointi syksyllä 2016 muiden vaihtoehtojen osoittauduttua riittämättömiksi.

– Lähdimme liikkeelle erään haastavan pumppaamon lauttaongelmasta, jota mikään teknologia ei ollut vielä pystynyt ratkaisemaan. Samalla kun jätelautat poistuivat pidemmältäkin verkostosta, vähenivät myös haitalliset hajut. Tämän myötä laajensimme kokeilun kattamaan myös muita samojen haasteiden kanssa painivia pumppaamoja, kertoo vesihuoltolaitoksen käyttömestari Kaj Holmberg.

Mikrobiliuoksen on kehittänyt suomalainen mikrobioteknologia-alan startup-yritys ProtectPipe. Yritys tuottaa vesilaitosten tarpeisiin sopivaa liuosta, joka poistaa orgaanisen jätteen viemäriputkistosta luonnollisella tavalla.

Liuos kulkeutuu putkiston kertymäkohtiin, joissa sen sisältämät aktiiviset mikro-organismit kirjaimellisesti syövät jätteen, muuntaen sen harmittomaksi vedeksi ja hiilidioksidiksi. Samalla mikrobiliuos estää haitallisia kaasuja, kuten rikkivetyä, muodostumasta ja poistaa epämiellyttävät viemäristöputkiston hajut.

Siuntion vesihuoltolaitoksella suhtaudutaan varovaisen toiveikkaasti testauksen jatkoon.

– Olen todella tyytyväinen. Lopullisen vaikutuksen toki näkee vasta sitten, kun liuos on ollut pidempään vakiokäytössä, sanoo Holmberg.

– Onnistuessaan tämä voi kehittää vesihuoltoa ja koskettaa laajemmin koko puhdistamoalaa, vesilaitoksia ja vesiensuojelua.

Mikrobit töissä

Siuntion vesihuoltolaitoksella on käynnissä kokeilu, jossa testataan suomalaisen mikrobioteknologian innovaation toimintaa haastavissa vesihuoltolaitoksen olosuhteissa.

ProtectPipe BIOFLOW –mikrobiliuoksen luonnolliset bakteerit hajottavat kunnalliseen viemäriverkostoon ja jätevesipumppaamoon kertyneen orgaanisen jätteen, estäen voimakkaan hajuista ja terveydelle haitallista rikkivetyä muodostumasta sekä helpottaen viemäriverkon puhtaanapitoa ja jäteveden puhdistusta.

Vastaa