You are currently viewing Rasvajalanjälki ja ympäristöystävällinen viemärinhuolto

Rasvajalanjälki ja ympäristöystävällinen viemärinhuolto

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Ekologinen jalanjälki on yleisesti tunnettu termi. Ympäristöasioihin perehtyneelle saattavat olla tuttuja myös termit vesi- ja hiilijalanjälki. Tämänkaltaiset käsitteet ovat hyödyllisiä jos halutaan verrata omaa kulutustasoaan muihin, tai nähdä millä osa-alueilla itsellä on parantamisen varaa. Ekologinen jalanjälki kertoo, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä jätteiden käsittelyyn. Suomalaisilla on yksi maailman suurimmista ekologisista jalanjäljistä. WWF:n vuoden 2006 tutkimuksen mukaan olimme jalanjäljeltämme maailman kärjessä, heti Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Yhdysvaltojen jälkeen.

Vesijalanjäljen avulla taas mitataan, kuinka paljon henkilö tai valtio kuluttaa vettä vuosittain kaikkiin eri hyödykkeisiin. Tähän lasketaan kaikki juoma- ja talousvedet sekä mm. maanviljelyyn tai teollisuuteen käytetty veden määrä. Suomalaisten keskimääräinen vesijalanjälki on jopa 1727 m³, kun maailman keskiarvo on 1243 m³ vettä/kuluttaja/vuosi.

Hiilijalanjälki viittaa tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaan ilmastokuormaan eli siihen, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Verraten ekologiseen jalanjälkeen, hiilijalanjälki ilmoitetaan massana eikä pinta-alana. Environmental Research Lettersissä ilmestyneen tutkimuksen mukaan suomalaisen kotitalouden keskimääräinen hiilijalanjälki on Euroopan suurin.

Rasvajalanjälki

Haluamme tuoda ihmisten tietoisuuteen uuden termin: rasvajalanjäljen. Määrittelemme rasvajalanjäljen kaikkena orgaanisena jätteenä, joka ihmisen tai ihmisryhmän elämisen seurauksena päätyy viemäriputkiin. Putkistojen kunnosta pitäminen ei ole vain yksityisihmisten ja yritysten mukavuuden kannalta tärkeää, vaan tämä vaikuttaa myös suoraan ympäristöön. “Maapallolla on 7,6 miljardia ihmistä. Jokainen luo orgaanista jätettä joka päivä 1,3 kiloa. Yhteensä miltei 10 miljoonaa tonnia päivässä. Kun ihmiset tiedostavat rasvajalanjälkensä, he oppivat myös pienentämään sitä”, toteaa ProtectPipen hallintojohtaja Hannu Keränen tuoreessa Kemia-lehden julkaisussa (mts. 86).

Orgaanisen jätteen määrä on merkittävä tulevaisuuden ongelma. Suurelle osalle ihmisistä voi tuntua turhauttavalta lisätä ekologisen elämän listaan enää mitään. Paljon on jo muistettavaa, kun pitäisi kierrättää kaikki oikein, muistaa kantaa mukana kangaskasseja ja täytettävää vesipulloa, suosia luomu-, lähi-, ja kasvisruokaa, vaihtaa energiansäästölamppuihin, välttää tiettyjä vaateketjuja ja tuotteita ekologisuuden ja eettisyyden nimissä, sekä käyttää julkisia kulkuvälineitä auton sijaan. Moni ei ole innokas lisäämään listaan enää mitään ylimääräisiä velvollisuuksia, paitsi jos se tuottaisi hyötyä sekä itselle, että ympäristölle.

Orgaaninen jäte viemäreissä on sekä taloudellinen että ympäristöllinen ongelma

Kun orgaaniset jätteet kertyvät viemäriputkeen, ne alkavat mädäntyä ja tuottaa rikkivetyä, joka muuttuu rikkihapoksi ja muodostaa  pintaan kaasukuplan, joka syöpyy hiljalleen putkesta läpi. Putkien haurastuminen aiheuttaa tarpeen putkiremontille, ja mädäntynyt orgaaninen jäte aiheuttaa hajuhaittoja, tukoksia ja banaanikärpäsiä. Huonokuntoiset putket tulevat pidemmän päälle kalliiksi ja heikentävät asuinviihtyvyyttä merkittävästi.

Kaikki orgaaninen jäte, joka kulkeutuu kodin putkista eteenpäin päätyy kunnalliseen viemäriverkostoon, ja lopulta vedenpuhdistuslaitokselle. Vedenpuhdistuslaitokset joutuvat kovan kuormituksen alle jätteen määrän kohotessa, jolloin ne eivät kykene enää puhdistamaan vettä kyllin tehokkaasti. Mikäli tämä epäpuhdas vesi päätyy luontoon, se rehevöittää vesistöjä, ja aiheuttaa lukuisia ympäristöongelmia. Esimerkiksi herkkä Itämeri kärsii jätevesipäästöjen aiheuttamasta rehevöitymisestä.

Mikrobit popsivat orgaanisen jätteen pois

Ennaltaehkäisevä ja ekologinen viemärinhuolto on tulevaisuuden suuntaus. Aloita pitämään viemäreistä huolta käyttämällä kotimaista ProtectPipe PUTKIPÖPÖ Kodin Mikrobi- mikrobiliuosta. Liuoksen teho perustuu viiteen eri mikrobikantaan, jotka on varta vasten kehitetty syömään viemäreistä pois kaiken orgaanisen jätteen. Putkipöpö pitää kodin viemärit kunnossa, banaanikärpäset ja hajuhaitat poissa sekä samalla rasvajalanjäljen pienenä.

Lähteet: Kemia-lehti, WWF, Maailman Kuvalehti, Vihreä Lanka, Helsingin Sanomat, Kaleva ja Ekologinen jalanjälki

Vastaa