You are currently viewing Järvien tila Suomessa: kuinka pidämme järvet puhtaina?

Järvien tila Suomessa: kuinka pidämme järvet puhtaina?

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Suomi on tunnettu puhtaista järvistään. Vaikka järvet ovatkin kansallisylpeytemme, ei kaikkien järvien tila kuitenkaan ole erinomainen. Suomen ympäristökeskuksen luokittelun mukaan järvistä tyydyttävässä kunnossa on 641, välttävässä 144 ja huonossa 26. Yksi järviämme ja muitakin vesistöjämme saastuttavista tekijöistä on yhteiskunnan jätevedet.

Vesikartta ja Suomen järvien tila -hakukone kertovat, millaisessa kunnossa Suomen vesistöt ovat. Kumpaakin tarkastellessa voi huomata, että erityisesti rannikkoalueiden ja maamme etelä- ja länsiosan vesistöt ovat heikossa kunnossa. Jokaisen ihmisen toiminta vaikuttaa vesistöjen kuntoon, sillä on todettu, että kotitalouksien putkiin laskema jäte on yksi merkittävä vesistöjä saastuttava tekijä. Kotitalouksissa putkistoihin päätyy pääasiassa orgaanista jätettä. Putkistoon päätynyt jäte aiheuttaa kertymiä, jotka alkavat ajautua viemäriverkkoa pitkin kohti vedenpuhdistuslaitosta. Vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetti ei riitä erottamaan kaikkea jätettä vedestä, jolloin osa jätteestä päätyy luonnon vesistöihin.

Yle uutisoi Lappeenrannan lähellä sijaitsevasta Haapajärvestä, joka on surullinen esimerkki jätevesien turmelemasta vesistöstä. Rakkolanjoen vesistö, johon Haapajärvi kuuluu, on liian pieni Lappeenrannan kokoisen kaupungin tuottaman jäteveden laskemiselle. Jätevedenpuhdistus ei ole tarpeeksi tehokasta, joten Haapajärvi rehevöitynyt ja likaantunut. Jätevedestä johtuvan kuormituksen tulisi olla pienempi, jotta Rakkolanjoen vesistö pysyisi puhtaana.

Jokainen meistä voi vaikuttaa vesistöihin päätyvän jätteen määrään

Jokainen voi ennaltaehkäistä kodeista peräisin olevan orgaanisen jätteen aiheuttamaa kuormitusta. Esimerkiksi Haapajärven tapauksessa saastuminen olisi vähäisempää, mikäli kotitalouksien putkistoihin päätynyt jäte ei kulkeutuisi vedenpuhdistamolle asti. ProtectPipen mikrobiliuos tarjoaa ympäristöystävällisen ratkaisun orgaanisen jätteen aiheuttamiin ongelmiin. Kodin PUTKIPÖPÖ -mikrobiliuos muuttaa putkistoon päätyneen orgaanisen jätteen vaarattomaksi vedeksi ja hiilidioksidiksi. Puhdistusprosessi alkaa niin aikaisin, että orgaaninen jäte on hävitetty jo ennen sen päätymistä vedenpuhdistuslaitokselle. Näin vedenpuhdistuslaitoksen kuormitus kevenee ja vähemmän saastuttavia aineita päätyy vesistöihin. Mikrobiliuosta käyttävät kotitaloudet auttavat puhtaita vesistöjä pysymään nykyisessä tilassaan sekä ehkäisevät huonommassa kunnossa olevien vesistöjen lisäsaastumisen. Mikrobiliuosta pääset ostamaan verkkokaupastamme.

Lähteet: Helsingin Sanomat, Vesikartta, Yle ja Suomen ympäristökeskus

Vastaa