You are currently viewing Itämeri puhtaammaksi särkikalaa syömällä

Itämeri puhtaammaksi särkikalaa syömällä

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Jokapäiväiset valintamme vaikuttavat Itämeren tilaan. Yksi tapa kohentaa yhteisen meremme hyvinvointia löytyy ruoasta. Syömällä särkikalaa voimme vaikuttaa Itämeren rehevöitymisongelmaan.

Ihmisten toimien myötä Itämeren rannikoiden vesistöt ovat rehevöitynyt runsaasti. Liian suuren ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen vaikuttaa vedenalaisiin elinolosuhteisiin vahvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että rehevöitymisen aiheuttamat olosuhteet ovat toisille kaloille suotuisammat ja toisille heikommat. Ne kalat, joille uudenlaiset elinolosuhteet sopivat paremmin, ovat lisääntyneet yhä enemmän. Itämeren rehevöitymisen myötä erityisesti särkikalat ovat saaneet itselleen otolliset oltavat.

Suojele Itämerta valitsemalla särkikala

Yksi merkittävimmistä keinoista Itämeren suojelemiseksi onkin särkikalojen kalastaminen. Särkikalat ovat kalalajeista se, joka pärjää rehevöityneessä vedessä parhaiten ja kerää erityisesti fosforia, joka lisää veden rehevöitymistä merkittävästi. Särkikalaa kalastamalla saadaan kierrätettyä mereen päätyneitä ravinteita takaisin maalle. John Nurmisen säätiö on vuonna 2015 perustanut Lähikalahankkeen, jonka tavoitteena on särkikalaan kohdennetulla kalastuksella kierrättää ravinteita pois meren ekosysteemistä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on palauttaa rehevöitynyt meri lähemmäs ennen rehevöitymisongelmaa vallinnutta luonnollista tasapainoa. Tällöin runsaaksi kasvanut särkipopulaatio palautuu lähemmäs aiempaa määräänsä ja myös muilla kalalajeilla on jälleen enemmän elintilaa.

Lähikalahankkeen avulla pyritään myös saada suomalaisia hyödyntämään särkikalaa ravinnossaan entistä enemmän. Mitä enemmän särkikalaa hyödynnetään ravinnossa, sitä enemmän sitä voidaan pyytää Itämerestä. Pyydetyn särkikalan mukana merestä poistuu fosforia. Fosfori on yksi merkittävimmistä vesistöjä rehevöittävistä tekijöistä, mutta ihmiskeholle se on täysin vaaraton alkuaine. Särkikalat ovat vähärasvaisia, joten ne keräävät itseensä minimaalisen määrän haitta-aineita. Ne ovat hyvä proteiinin lähde ja vaihtoehto tehotuotetulle kalalle. Särkikalojen syöminen on hyväksi sekä omalle terveydellesi että Itämeren hyvinvoinnille.

Kalasta syntyvä orgaaninen jäte

Kalojen käsittely ruoanvalmistuksessa synnyttää orgaanista jätettä. Osa tästä jätteestä päätyy usein viemäriin esimerkiksi käsien pesun yhteydessä. Kun orgaanista jätettä alkaa kertyä viemäreihin ja putkistoihin, putkitukoksen riski kasvaa. Lisäksi putkistoissa muhiva orgaaninen jäte toimii banaanikärpästen kasvualustana sekä muodostaa hajoamisprosessinsa aikana terveydelle haitallista, pistävän hajuista rikkivetyä. PUTKIPÖPÖ Kodin Mikrobi -liuoksemme tarjoaa ratkaisun näihin ongelmiin. Liuoksen mikrobit kirjaimellisesti syövät orgaanisen jätteen muuntaen sen vaarattomaksi vedeksi ja hiilidioksidiksi. Prosessi on täysin ympäristöystävällinen eikä haurastuta putkia. Mikrobiliuosta käyttämällä taataan orgaanisen jätteen häviäminen ja varmistetaan, että jäte ei päädy vesistöihin asti. Tee kodistasi vesistöystävällinen tilaamalla mikrobiliuosta verkkokaupastamme!

Lähteet: Itämeriprojekti, Loimu, Kuluttajaliitto ja Tiede-lehti

Vastaa