You are currently viewing BEST-hanke Itämeren suojelemiseksi

BEST-hanke Itämeren suojelemiseksi

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Mitä tapahtuu, kun jätevesipuhdistamoihin päätyvän puhdistettavan veden määrä ja saastuneisuus kasvaa vuosi vuodelta? Väkiluvun ja kulutuksen kasvu johtaa puhdistettavan veden määrän kasvuun. Lähivuosina on alettu huolestua siitä, että lisääntynyt veden puhdistustarve on alkanut kuormittaa vedenpuhdistuslaitoksia. Tästä seuraa, että osittain puhdistamaton vesi päätyy luonnon vesistöihin ja veden ravinteet rehevöityvät.

Itämeri on erityisen herkkä rehevöitymiselle, sillä se on sekoitus sekä suolaista ja makeaa vettä, veden keskisyvyys on melko matala (vain 54 m) ja veden vaihtuvuus on hidasta, koska Itämeri on yhteydessä muihin meriin vain kapean Tanskan salmen kautta. Rehevöityminen, eli planktonlevien kiihtynyt kasvaminen, on Itämeren suurin ympäristöuhka. Planktonlevien kasvua kiihdyttävät etenkin typpi- ja fosforipäästöt, joita tulee Itämereen muun muassa asutuksen, teollisuuden ja maatalouden jätevesistä.

Tukea kunnallisille vedenpuhdistamoille

BEST (Better Efficiency for Sewage Treatment) on John Nurmisen Säätiön, Helsingin kaupungin, Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) sekä lukuisien vesilaitoksien, maiden, kaupunkien, yliopistojen ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyöllä kehitetty hanke, jonka tavoitteena on vähentää jätevesipäästöjä Itämerellä. Hanke käynnistyi tänä syksynä ja jatkuu vuoden 2020 syksyyn asti.

BEST-hankkeen tavoite on tukea kunnallisia puhdistamoita, jotka eivät kykene puhdistamaan jätevesiä riittävän tehokkaasti. “Myrkyllinen päästö voi pahimmillaan tuhota koko puhdistamon aktiivilietteessä elävän hyödyllisten bakteerien yhdyskunnan, johon jätevesien biologinen puhdistaminen perustuu. Näin on käynyt esimerkiksi Viipurissa, missä eräänä aamuna puhdistusteho oli pudonnut lähelle nollaa” kertovat  BEST-hankkeen takana olevat Marjukka Porvari ja Miina Mäki.

Hankkeessa toteutetaan vesilaitosten ja elintarviketeollisuuden kohteissa useita kokeiluja, joiden avulla pyritään löytämään ratkaisuja prosessien hallintaan sekä keinoja, joiden avulla jatkossa voidaan paremmin hillitä kunnallisten puhdistamoiden kuormituspiikkejä. Lisäksi selvitetään Itämeren alueen teollisuusjätevesien käsittelyn nykytilaa ja  taustoja, sekä luodaan uusia suosituksia niiden parempaan käsittelyyn.

Lisäapua tarvitaan Itämeren suojeluun

BEST-hanke on tarpeellinen hätäapu Itämeren kriisin keskellä, mutta vesistöistä huolehtiminen alkaa jo kotoa käsin. Vastuuta ympäristön hyvinvoinnista ei kannata jättää vain kaupungille tai vedenpuhdistuslaitoksille, mutta voimme tehdä vedenpuhdistuslaitoksien työn hieman helpommaksi omilla teoillamme. Voimme yksilötasolla vaikuttaa siihen, mitä meidän viemäreihimme päätyy, ja kuinka paljon saastunutta vettä kotoamme kulkeutuu vedenpuhdistuslaitokselle. Huolehtimalla siitä, ettei viemäriputkiin jää orgaanista jätettä mätänemään ja tuottamaan rikkivetyä, lisäät oman kotisi putkien käyttöikää, sekä säästät samalla ympäristöä.

Ympäristöystävällisyys ja ennaltaehkäisevä viemärinhuolto ovat ProtectPipen pääarvoja. PUTKIPÖPÖ Kodin Mikrobi -mikrobiliuos on kotimainen, kemikaalivapaa ja ekologinen ratkaisu viemäriin päätyneen orgaanisen jätteen poistoon. Liuoksen mikrobit popsivat pois putkiin päätyneen orgaanisen jätteen, muuttaen sen vedeksi ja hiilidioksidiksi. Tuote on täysin turvallinen sekä ihmisille että ympäristölle.

Lähteet: John Nurmisen Säätiö, BEST-hanke, HSY ja Otavan Opisto

Vastaa