You are currently viewing Viemäriputkien korroosio pysäytettävissä mikrobiliuoksen avulla

Viemäriputkien korroosio pysäytettävissä mikrobiliuoksen avulla

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Korroosio on erityisesti valurautaisten viemäriputkien vitsaus. Valurautaputket kestävät korroosiota huonosti ja niiden uusiminen johtuukin usein juuri erilaisten korroosioiden seurauksena tapahtuvasta puhki syöpymisestä. Muoviset viemäriputket eivät haurastu valuraudan tavoin, mutta muoviputkissa käytetyt kumiliitokset sen sijaan ovat korroosiolle alttiita. Lisäksi mekaaniset menetelmät, kuten painehuuhtelu tai rassaaminen, saattavat vaurioittaa muoviputkia. Putkistot kannattaakin siis pitää puhtaana orgaanisesta jätteestä, niiden materiaalista riippumatta. Kehittämämme mikrobiliuos kirjaimellisesti syö putkiin kerääntyneen orgaanisen jätteen, jolloin se ei pääse mädäntymään ja aiheuttamaan putkia haurastuttavaa haitallista rikkivetyä tai tukoksia.

Mikrobien aiheuttaman korroosion estymisen mekanismeja ei kuitenkaan ymmärretä vielä tarkkaan ja saatavilla on ristiriitaisia tutkimustuloksia. Usein kokeet on toteutettu laboratoriossa kontrolloiduissa olosuhteissa, mikä tekee tulosten soveltamisesta todenmukaiseen ympäristöön haastavaa. Jotta saataisiin parempaa ymmärrystä mikrobien aiheuttamasta korroosion estämisestä, tarvitaan enemmän kokeita, joissa näytteiden otto tapahtuu luonnollisessa ympäristössä, esimerkiksi viemäriputkessa.

Tutkimustietoa mikrobiliuoksen toimivuudesta todellisessa ympäristössä

Käynnissä olevan tutkimuksen tarkoituksena on määrittää, miten ProtectPipen kehittämän Putkipöpö-tuotteen käyttö vaikuttaa korroosiolle alttiiden materiaalien rakenteeseen. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon tuotteen käyttö muuttaa viemäriputken pinnalla vallitsevia olosuhteita vähentäen putken pinnan korroosiota ja edelleen pidentäen putken käyttöikää. Tavoitteena on todentaa, että Putkipöpön käyttö vähentää viemärissä muodostuvien haitallisten kaasujen pitoisuuksia, hidastaa pH-arvon laskua, vaikuttaa viemärin bakteeripopulaatioon vähentäen korroosiota aiheuttavien bakteerien kasvua sekä vähentää tutkittavien materiaalien korroosiota. Tämä tarkoittaa sitä, että mikrobiliuosta käyttävä taloyhtiö voisi varmistua siitä, ettei putkiremontille ole tarvetta lähitulevaisuudessa, mikä taas johtaa asuntojen arvon nousuun.

Testissä korroosiolle erityisen alttiita materiaaleja

Tutkimusaineisto kerätään taloyhtiöistä, joissa mikrobiliuos otetaan pitkäaikaiseen käyttöön ja kontrollikohteina käytetään taloyhtiöitä, joissa ennaltaehkäisevää viemärinhoitoa ei ole käytössä.

Tutkimuksessa taloyhtiöiden pohjaviemäreihin kiinnitetään neljää erilaista korroosiolle altista materiaalia: betonia, kalkkikiveä, kuparia ja rikkihapolle erittäin altista vaahtomuovia. Tutkimukseen sisällytetään 4-6 kappaletta jokaista eri materiaalia, jotka haetaan laboratorioon analysoitavaksi puolen vuoden, vuoden, kahden vuoden ja kolmen vuoden kohdalla. Ennen viemäriin kiinnitystä jokaisen kulutuspalan kuivapaino määritetään. Tutkimukseen on valittu korroosiolle alttiilta materiaaleja, jotta tuloksia mikrobien aiheuttamasta korroosion estämisestä saataisiin myös lyhyemmällä aikavälillä, tässä tapauksessa tutkimuksen keston eli kolmen vuoden aikana.

Kaikilla näytteenottokerroilla viemäreistä analysoidaan myös rikkivety-, hiilidioksidi-, metaani- ja happipitoisuus. Laboratorioanalyyseissa eri materiaalien näytepaloista selvitetään pH-arvot ja eristetään DNA:ta bakteeripopulaation tutkimiseksi. Lopuksi jokaisen koepalan kuivapaino ja rakenne määritetään uudelleen ja niitä verrataan tutkimuksen alussa saatuihin arvoihin. Tutkimuksen avulla on siis mahdollista selvittää, miten tuotteemme vaikuttaa korroosiota aiheuttaviin tekijöihin tavallisissa viemäreissä.

Rakennuslehti uutisoi tutkimushankkeestamme aiemmin tänä vuonna, pääset lukemaan artikkelin täältä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme mielellämme lisää tutkimushankkeesta ja sen hyödyistä teidän taloyhtiöllenne. Omakotiasujat voivat tilata mikrobiliuosta kätevästi verkkokaupastamme.

Lähteet: Kiinteistöposti, Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa, Kiinteistöjen vuotovahingot 2000-luvulla

Vastaa