You are currently viewing Miksi sijoittaisin mikrobeihin?

Miksi sijoittaisin mikrobeihin?

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Bioteknologia on mullistanut maailmaa menneisyydessä ja tekee sitä myös tulevaisuudessa

Ihminen on hyödyntänyt toiminnassaan bioteknologisia sovellutuksia jo tuhansien vuosien ajan. Mikrobeja on hyödynnetty elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa sekä säilönnässä kautta aikojen. Tuolloin ei kuitenkaan tiedetty, mikä prosessit sai liikkeelle. Tästä on kuljettu pitkä matka nykypäivään. Matkan varrelle mahtuu monia ihmiselämää mullistaneita keksintöjä kuten mikrobien avulla tuotetut antibiootit. Nykyään bioteknologia määritellään poikkitieteelliseksi alaksi, jossa hyödynnetään muita eliöitä tai niiden osia ihmiselle hyödyllisten aineiden tuottamiseen. Hyvin usein hyödynnettävät eliöt ovat mikrobeja, kuten bakteereita, homeita ja hiivoja. Vaikka bioteknologialla on pitkät juuret menneisyydessä, se on vielä nykyäänkin nopeasti kasvava teollisuuden- ja tieteenala. Bioteknologian alalla tullaan varmasti tekemään maapalloa mullistavia keksintöjä myös tulevaisuudessa.

Mikrobien ominaisuuksissa piilee valtava tutkimaton potentiaali

Suomi on nykyään edelläkävijämaita teollisen biotekniikan kehityksessä. Meillä on kansainvälisesti korkeatasoista tutkimustoimintaa ja vahvoja teollisia toimijoita. Geeniteknologian kehittyminen on vienyt alaa merkittävästi eteenpäin. Eliöiden genomien tutkiminen ja geeniteknologiset menetelmät ovat auttaneet meitä ymmärtämään mikrobien toimintaa. Samalla olemme ymmärtäneet mikrobien ominaisuuksiin liittyvän valtavan potentiaalin, jota bioteknologiassa olisi mahdollista hyödyntää. Tämä potentiaali on kuitenkin vielä suurimmaksi osaksi tuntematon. Jatkuvan tutkimuksen ja innovatiivista työtä tekevien yritysten ansiosta on mahdollista jatkaa tämän potentiaalin selvittämistä ja saada uusia sovellutuksia markkinoille. Bioteknologian alalla onkin tulevaisuudessa suuret kehitys- ja kasvumahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Alalla on myös tärkeä rooli tulevaisuuden bio- ja kiertotalouden kehittymisen kannalta.

ProtectPipella on valtavat kasvumahdollisuudet – ihmisen tuottama orgaaninen jäte ei lopu maailmasta

ProtectPipe on tarttunut bioteknologian keinoin koko ihmiskuntaa koskettavan ongelman ratkaisemiseen: orgaanisen jätteen ja sen aiheuttamien ongelmien vähentämiseen. Niin kauan kuin me ihmiset elämme maapallolla, tuotamme jatkuvasti orgaanista jätettä. Osa tästä orgaanisesta jätteestä ajautuu putkistojen ja jätevesijärjestelmien läpi kuormittamaan luontoa ja rehevöittämään maailman meriä. Orgaanisen jätteen kerääntyminen putkistoon aiheuttaa myös tukoksia, hajuja, hyönteishaittoja ja johtaa usein vahvojen, luontoa kuormittavien kemikaalien käyttöön. ProtectPipen kehittämän mikrobiliuoksen bakteerit syövät tuottamaamme orgaanista jätettä putkistoista, minkä ansiosta monet orgaanisen jätteen aiheuttamat ongelmat poistuvat. Nämä ongelmat ovat maailmanlaajuisia, minkä vuoksi ProtectPipella riittää työnsarkaa pitkälle tulevaisuuteen ja yrityksen kasvumahdollisuudet ulkomaita myöden ovat valtavat.

Ihmiset ovat rytinällä siirtymässä ympäristöystävälliseen ajattelumalliin. Sekä yritykset että yksityiset henkilöt ovat kiinnostuneita aiheuttamistaan ympäristövaikutuksista. Tämä luo suuret markkinat ympäristöystävällisille ja kemikaalittomille viemärinhoitoaineille. Maapallon nykytilanteessa yrityksillä on myös suuri paine vähentää hiilijalanjälkeään. ProtectPipe on tuotteellaan onnistunut auttamaan yrityksiä tässäkin urakassa. Voimmekin todeta, että sijoitus mikrobeihin on myös sijoitus maapallomme tulevaisuuteen.

ProtectPipen osaketta saa ostettua Privanetin kasvulistalta.

Lähteet:

Yle, Biotekniikan neuvottelukunta, Työ- ja elinkeinoministeriö, Ammattinetti

Tutustu tuotteisiimme täällä!

Vastaa