You are currently viewing ProtectPipen mikrobiliuoksen tehosta hienoja tuloksia

ProtectPipen mikrobiliuoksen tehosta hienoja tuloksia

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Meillä on erittäin paljon tyytyväisiä asiakkaita ja hyviä käyttäjäkokemuksia tuotteestamme. Meille on kuitenkin tärkeää testata tuotteemme toimivuus myös tieteellisesti. Olemme tehneet yhteistyössä Helsingin yliopiston ja mikrobiologi Eeva Marttisen kanssa tutkimuksen, jossa osoitetaan, miten mikrobiliuoksemme bakteerit poistavat rasvaa putkista. Nyt haluamme kertoa teille hyvistä tuloksista.

Koejärjestelyssä neljään putkeen levitettiin kuhunkin 100 grammaa silavaa. Putket kiinnitettiin vettä sisältävien muovilaatikoiden kansiin. Kahteen laatikkoon lisättiin kerran päivässä eri määrät mikrobiliuosta, toiseen 0,58 dl ja toiseen 1,16 dl. Kahteen muuhun laatikkoon lisättiin vastaavat määrät vettä. Koe suoritettiin 20 asteen lämpötilassa ja nestettä kierrätettiin laatikossa viidesti vuorokaudessa yhden minuutin ajan virtausnopeudella 200l/h. Putkia kuvattiin kokeen aikana useaan otteeseen, jotta rasvan häviämistä pystyttiin seuraamaan ja eri käsittelyjen vaikutuksia vertaamaan toisiinsa. Koe kesti 112 päivän ajan.

Kokeen lopussa oli havaittavissa selkeä ero BioMarine-käsittelyn ja vesikäsittelyn välillä. Pelkässä vesikäsittelyssä putkista ei ollut hävinnyt rasvaa lainkaan. Sen sijaan BioMarine-liuoksella käsitellyissä putkissa rasva oli selvästi vähentynyt. Kuvan perusteella vähiten rasvaa oli kokeen loputtua putkessa, jota oli käsitelty suuremmalla BioMarine-konsentraatiolla. Tuloksista voidaan päätellä, että ProtectPipen mikrobiliuoksen bakteerit kykenevät tehokkaasti poistamaan rasvaa putkesta.

Tutkimuksen hyvistä tuloksista innostuneena olemme toteuttamassa seuraavaksi vastaavanlaista tutkimusta hieman erilaisella koejärjestelyllä. Seuraavassa tutkimuksessa haluamme laajemmin tietoa siitä, miten eri syöttötiheydet ja liuoskonsentraatiot vaikuttavat rasvan häviämiseen putkista. Odotamme innolla tuloksia!

Tutustu tuotteisiimme täällä!

Vastaa