You are currently viewing Vaihda vaarallinen natriumhydroksidi luonnolliseen mikrobiliuokseen

Vaihda vaarallinen natriumhydroksidi luonnolliseen mikrobiliuokseen

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Ikäviä putkitukoksia avataan usein kemiallisilla puhdistusaineilla, joiden vaikuttavana aineena on lipeänäkin tunnettu natriumhydroksidi. Natriumhydroksidi (NaOH) on erittäin emäksinen ja syövyttävä aine, joka sulattaa tukoksen tieltään. Markkinoilla olevat viemärinavaustuotteet vaihtelevat aina 10-prosenttisesta liuoksesta lähes sataprosenttiseen natriumhydroksidirakeeseen. Yhteistä näille kaikille on se, etteivät ne ole hyväksi ympäristöllemme eivätkä terveydelle. Kemikaalit voivat kyllä poistaa tukokset hetkellisesti, mutta samalla ne saattavat vaurioittaa putkia ja kuormittaa luontoa.

Perinteisesti käytetyt viemärinavausaineet kuormittavat luontoa ja haurastuttavat putkia

Viemäreihin liittyviä ongelmia kuten pahoja hajuja ja tukoksia on perinteisesti hoidettu vahvoilla kemikaaleilla ja muilla vaarallisilla aineilla. Myrkylliset kemikaalit usein syövyttävät tukokset tehokkaasti tieltään, mutta samalla vaurioittavat putkia ja ovat haitallisia niin terveydelle kuin ympäristöllekin. Lopulta viemäriin kaadettujen kemikaalien ja muiden myrkyllisten aineiden jäämiä päätyy ihmisten elimistöön ja vesistöihin. Esimerkiksi natriumhydroksidi on Työterveyslaitoksen mukaan hyvin vesiliukoista ja vaarallista vesieliöille.

Kemiallisissa viemärinavaustuotteissa on yleensä useita varoitusmerkkejä. Ainetta ei saa joutua iholle tai limakalvoille, eikä sitä tulisi hengittää. Myrkylliset kemikaalit saattavat syövyttää ihoa ja aiheuttaa jopa kolmannen asteen palovammoihin verrattavia syövytysvammoja, lisäksi niiden pöly voi ärsyttää ylähengitysteitä. Emäksiset pesu- ja puhdistusaineet sekä muu nestemäinen emäsjäte myös luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi (ent. ongelmajäte). Ihmisille vaaralliset aineet ovat usein myös haitallisia ympäristölle. Kemikaalit eivät hajoa putkessa vaan päätyvät jäteveden mukana jätevedenpuhdistamolle ja osittain edelleen vesistöihin. Lisäksi rasvoja hajottavat entsyymit hajottavat rasvapartikkelit ainoastaan hetkellisesti. Rasvapartikkelit yhdistyvät uudestaan kunnallisessa viemäriverkostossa ja päätyvät jäteveden mukana eteenpäin. Näin ongelma vain siirtyy, muttei poistu kokonaan.

Suuremmat putkitukokset kannattaa jättää ammattilaisille

Omakotitalo- ja taloyhtiöasukkaat voivat itse avata kotiensa pieniä putkitukoksia, esimerkiksi puhdistamalla hajulukkoja käsin. Isommat tukokset on kuitenkin hyvä hoitaa ammattimaisesti. Iltalehden mukaan viemäri voi tukkeutua yllättävän nopeasti, jos sinne päätyy vääriä aineita. Artikkelissa asiantuntija varoittaa kaatamasta viemäriin ruuantähteitä, rasvaa tai viemärin avaamiseen tarkoitettuja vahvoja happoja. Viemäritukosten avaaminen suositellaan jättämään ammattilaisille, jotta vältytään vakavilta työvirheiltä.

Jos putki tukkeutuu, voivat siitä johtuvat ongelmat olla mittavia ja vesivahingon riski kasvaa. Mitä syvemmällä putkistossa tukos on, sitä todennäköisemmin paikalle on kutsuttava ammattilainen avaamaan putkisto. Ammattilaisen tekemä viemärin puhdistus on kotitalousvähennyskelpoinen, mutta aiheuttaa silti epätoivottuja lisäkustannuksia. Ammatilaisen apuun kannattaa kuitenkin turvautua, jos putkisto on pahasti tukkeutunut. Putken avaamisen jälkeen panostaminen ennaltaehkäisyyn on avainasemassa, jotta voidaan estää uusien tukosten syntyminen.

Biologinen viemärinhoito ennaltaehkäisee putkitukoksia

Biologinen viemärinhoito on ympäristöystävällinen ratkaisu viemäriongelmiin. Kehittämämme mikrobiliuos sisältää eläviä mikrobikantoja, jotka syövät putkiin kerääntyneen orgaanisen jätteen ja ennaltaehkäisevät tukoksia. Toimimalla ennakoivasti, ei tarvetta haitallisille, tukoksen räjäyttäville kemikaaleille synny. Luonnolliset mikrobimme muuttavat orgaanisen jätteen harmittomaksi vedeksi ja hiilidioksidiksi, ja keventävät näin vedenpuhdistuslaitoksiin kohdistuvaa kuormitusta. Kun vedenpuhdistus on tehokkaampaa, päätyy vesistöihin vähemmän rehevöittäviä ravinteita.

Putkitukosten lisäksi mikrobiliuos auttaa myös muihin viemärihaasteisiin, kuten hajuhaittoihin ja hyönteisiin. Orgaanisen jätteen mädäntyessä myös hajuhaitat ovat yleisiä. Putkistossa tapahtuva mädäntymisprosessi tarjoaa lisäksi hyönteisille täydellisen lisääntymisympäristön. Luonnollinen mikrobiliuos puhdistaa orgaanisen jätteen putkistosta, poistaen samalla hajuhaitat ja banaanikärpäset. Biologinen viemärinhoito on kestävä ratkaisu, joka pidentää putkiston rakenteiden elinikää ja auttaa taloyhtiön asukkaita sekä omakotiasujia tuottamaan puhtaampaa jätevettä. Mikrobiliuosta voit tilata kätevästi verkkokaupastamme. Taloyhtiöasukkaat voivat myös ottaa suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme, jolloin kerromme tarkemmin juuri teidän taloyhtiöllenne sopivasta ratkaisusta. Mikäli et itse vastaa taloyhtiösi asioista, pääset ilmiantamaan taloyhtiön päättäjän täällä ja olemme häneen yhteydessä.

Lähteet: Kotitalolehti, Yle, HSY, Pytty.fi, Vaarallinen jäte, Iltalehti, Rakennusmaailma ja Työterveyslaitos

Vastaa