You are currently viewing Tiedätkö, mikä on taloyhtiösi viemäriputkiston todellinen käyttöikä?

Tiedätkö, mikä on taloyhtiösi viemäriputkiston todellinen käyttöikä?

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Usein puhutaan viemäriputkistojen teknisestä käyttöiästä, jolla tarkoitetaan aikaa, joka putkiston pitäisi normaalioloissa kestää. Putkiston tekniseksi käyttöiäksi määritellään usein 50 vuotta. Todellisuudessa putkiston kuntoon vaikuttavat materiaalin lisäksi monet muutkin tekijät ja viidenkymmenen vuoden elinkaari on vain keskiarvo. Putkiston kuntoon kannattaakin siis suhtautua kiinteistökohtaisesti.

Valitettavan usein putkiremontin tarve yllättää taloyhtiön asukkaat

Monissa taloyhtiöissä putkiremontin tarve tulee yllättäen ja usein huomattavasti odotettua aiemmin. Vaikka teknistä käyttöikää olisi vielä jäljellä, saattaa putkisto todellisuudessa olla jo ehtoopuolella. Rakennustaidon mukaan käytännössä viemäriputkien pitäisi palvella asiakkaita puoli vuosisataa, mutta putkiston todelliseen käyttöikään näyttäisivät vaikuttavan yllättävän monet tekijät. Vaihtoehtoiselle menetelmälle, sukitukselle, luvataan myös jopa 50 vuoden käyttöikää, vaikka varmuutta putkien kestosta ei ole.

Putkiremontteja tehdään nyt jopa 1980-luvulla rakennettuihin taloihin. Tavallisesti vanhat putket ovat valurautaa ja betonia, mutta muoviputkiakin vaihdetaan jo. Muoviviemäriputkien riskien arvioinnille alkaa olla korkea aika. Vanhoissa muoviputkituksissa ongelmaksi muodostui materiaalin lasittuminen. Laadun parantamiseksi on kuitenkin tehty paljon kehitystyötä ja uusille muoviputkille luvataan jopa sadan vuoden käyttöikää. Kannattaa kuitenkin muistaa, etteivät muoviputketkaan ole ikuisia. Myös muoviputkiin kertyy orgaanista jätettä, joka saattaa aiheuttaa tukoksia. Näitä tukoksia avataan usein mekaanisesti eli joko painehuuhtelemalla tai rassaamalla. Mekaaniset toimenpiteet synnyttävät jännitteitä putkistoon, jotka lyhentävät putken käyttöikää ja saattavat johtaa putken halkeamiseen pitkittäissuunnassa. Pitämällä muoviputket puhtaana orgaanisesta jätteestä, mekaanisia toimenpiteitä ei tarvita ja putkiston käyttöikä pitenee.

Ammattimaisten kuntotutkimuksien avulla voidaan selvittää putkiston jäljellä oleva käyttöikä

Kattavat kuntotutkimukset ovat avainasemassa kun mietitään putkiremontin ajankohtaisuutta. Ammattimaisten kuntotutkimusten avulla voidaan luotettavasti seurata taloyhtiön putkiston todellista kuntoa ja toimia sen mukaan. Suomen LVI-liiton LVV-kuntotutkimusoppaan mukaan riittävän ajoissa, luotettavasti ja tarvittaessa määrävälein tehtävä putkien kuntotutkimus vähentää myös merkittävästi vesivuotojen riskiä. Asuinkiinteistöjen osalta kuntotutkimus tehdään usein putkistojen teknisen käyttöiän päätyttyä tai toistuvien putkivuotojen seurauksena. Ensimmäinen kuntotutkimus olisi kuitenkin suositeltavaa tehdä jo ennen kuin putkistoissa alkaa esiintyä vuotoja tai muita vaurioita. Kuntotutkimusoppaassa suositellaan ensimmäisen putkien kuntotutkimuksen tekemistä 25-30 vuotta vanhoille rakennuksille tai putkille, vaikkei vuotoja tai silmämääräisesti havaittavia jälkiä korroosiosta olisikaan ilmennyt. Ensimmäisen kuntotutkimuksen jälkeen verkostojen sisäpuolista kuntoa, riskejä ja korroosion etenemistä olisi hyvä seurata määrävälein tehtävillä kuntotutkimuksilla ja näin saada ajankohtaista tietoa putkien todellisesta käyttöiästä. Sopiva määräväli määräytyy putkien kunnon mukaan.

Yrityksemme tarjoaa ennaltaehkäiseviä viemärinhoitoratkaisuja taloyhtiöille viiden, kymmenen ja viidentoista vuoden sopimuskausilla, jotka alkavat 12 kuukauden pilotointijaksolla. Kuvaamme taloyhtiönne viemäriputkistot pilotointijakson alussa ja lopussa sekä teemme kattavan kuntokartoitusraportin. Tämän jälkeen kuvaukset ja kuntokartoitukset toistetaan viiden vuoden välein, jolloin taloyhtiönne pysyy paremmin kartalla putkiston todellisesta kunnosta. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme lisää juuri teidän taloyhtiöllenne sopivasta ratkaisusta.

Ennakoivalla viemärinhoidolla mahdollisuus pidentää putkiston todellista elinkaarta

Jos kuntotutkimuksessa tullaan siihen tulokseen, ettei putkiremontti ole vielä ajankohtainen vaan putkistolla on vielä käyttöikää jäljellä, voidaan ennakoivalla viemärinhoidolla pidentää tätä jäljellä olevaa aikaa entisestään ja samalla hidastaa taloyhtiön korjausvelan kertymistä. Kehittämämme ympäristöystävällisen mikrobiliuoksen sisältämät bakteerikannat käyttävät putkiin tarttunutta orgaanista jätettä, kuten ruoantähteitä ja hiuksia, ravintonaan ja hidastavat tai jopa pysäyttävät putkien haurastumisen. Biologisen menetelmämme avulla voimme pidentää taloyhtiönne putkiston käyttöikää lykäten putkiremontin tarvetta jopa vuosikymmenillä. Ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme kuulet, miten voimme pysäyttää teidän taloyhtiönne putkiston haurastumisen ja säästää merkittävästi kustannuksissa. Jos et itse vastaa taloyhtiösi asioista, voit ilmiantaa taloyhtiön päättäjän täällä, niin olemme häneen yhteydessä. Omakotitaloasujat voivat tilata ympäristöystävällistä mikrobiliuosta kätevästi nettikaupastamme.

Lähteet: LVI-liitto, Helsingin Sanomat, Talouselämä, Kiinteistölehti, Rakennustaito ja Yle.

Vastaa