You are currently viewing Suomalaisyrityksen mikrobit valloittavat maailmaa – seuraavaksi puhdistuvat Baltian likakaivot ja viemärit (Tekniikka&Talous 10.8.2017)

Suomalaisyrityksen mikrobit valloittavat maailmaa – seuraavaksi puhdistuvat Baltian likakaivot ja viemärit (Tekniikka&Talous 10.8.2017)

Tekniikka&Talous 10.8.2017 Miina Rautiainen

Putkistoja mikrobien avulla puhdistava suomalainen ProtectPipe aikoo laajentaa toimintojaan Viroon.Vuoden sisällä yrityksen tavoitteena on laajentua kuuteen uuteen maahan.

ProtectPipe tuottaa eläviä mikrobikantoja sisältävää viemärinhoitoliuosta, jonka mikro-organismit ”syövät” putkistoihin kertyneen orgaanisen jätteen muuntaen sen vedeksi ja hiilidioksidiksi.

ProtectPipe uskoo, että Virossa on tarvetta sen putkistoratkaisulle. Erityisesti Tallinnan alueella ja Vanhassa Kaupungissa vanhat, kartoittamattomat putket ja likakaivot ovat kärsineet tukkeumista, epämiellyttävistä hajuista ja muista niihin kertyneen orgaanisen aineksen aiheuttamista ongelmista. Uudisrakentamisessa vanhat, hankalat rakenteet ovat saattaneet jäädä uusien viemäröintien alle ja niiden tyhjentäminen on vaikeaa.

”Olemme lähdössä liikkeelle juuri Tallinnan Vanhasta Kaupungista, joka kärsii todella pahoista viemäreistä johtuvista hajuhaitoista. Matalin hedelmä lienee se, että ratkaisemme nämä haasteet, ja lähdemme sitten samaan tyyliin laajentumaan jo Suomessa tunnistettuihin B2B-sektorin asiakassegmentteihimme – tehtaisiin ja tuotantolaitoksiin, ravintoloihin, taloyhtiöihin ja vesilaitoksiin. Suomen tulokset Viron 1,3 miljoonan väkilukuun suhteutettuna lupailevat meille hyvää”, sanoo hallintojohtaja Hannu Keränen tiedotteessa.

Yksi yrityksen tavoitteista on myös suojella Itämerta.

”Vaikka jätevesiperäisen kuormituksen osuus on laskenut viimeisten vuosikymmenien aikana parantuneen jätevesien puhdistuksen seurauksena, kaipaa pahoin saastunut Itämeri edelleen selkeitä aputoimia”, Keränen sanoo.

Yritys on yhdessä Helsingin yliopiston mikrobiologien kanssa kehittänyt kannan, joka kestää vaativat olosuhteet sekä merkittävät lämpötilaerot ja ph-arvojen muutokset. Liuos sisältää viittä eri bakteerikantaa, jotka yhdessä poistavat putkistosta niin rasvan, proteiinin, tärkkelyksen, selluloosan kuin rikkivedynkin.

Vastaa