You are currently viewing Putkistot mikrobien avulla puhdistava suomalaisyritys lupaa säästöjä taloyhtiöille – tähän mennessä laajin pilottikokeilu käynnissä (Tekniikka&Talous 5.7.2017)

Putkistot mikrobien avulla puhdistava suomalaisyritys lupaa säästöjä taloyhtiöille – tähän mennessä laajin pilottikokeilu käynnissä (Tekniikka&Talous 5.7.2017)

Tekniikka&Talous 5.7.2017 Miina Rautiainen

Suomalaisen ProtectPipen putkistoinnovaatiota kokeillaan espoolaisessa kiinteistössä. ProtectPipen kehittämä mikrobiliuos hajottaa putkistoihin kertyneen orgaanisen jätteen luonnollisten bakteerien avulla. Tekniikka&Talous kertoi teknologiasta maaliskuussa.

”Lähtökartoituksessa havaittiin, että jopa uusin rakennus kärsii esimerkiksi runsaista rasvakertymistä. Päädyimme asentamaan kiinteistökokonaisuuteen yhteensä kuusi automaattisen viemärinhoitojärjestelmän syöttölaitetta. Odotus on, että pystymme pilottien myötä näyttämään putkien puhdistuneen täysin”, sanoo ProtectPipen perustaja Klas Alfthan tiedotteessa.

Kun jätteen määrä putkistoissa vähenee, pienenee myös mätänemisen synnyttämän putkia syövyttävän rikkivedyn määrä. Protectpipe lupaa menetelmänsä lisäävän viemäriputkien käyttöikää jopa 20–40 vuotta.

Yrityksen laskelmien mukaan putkiston eliniän pidennys ennakoivalla hoidolla esimerkiksi 20 vuodella laskisi korjausvelan määrää 60 vuoden ajanjaksolla 12 566 euroon vuodessa. Laskelman mukaan pilottikohteessa säästö olisi yli 6000 euroa vuodessa ja yli 370 000 euroa 60 vuodessa.

”Rakennuksen vastikkeellisten neliöiden määrä on 1508 m². Mikäli oletetaan, että putkiremontin osuus korjausvelan määrästä olisi esimerkiksi pääkaupunkiseudulle tyypillinen 500e / m², olisi kyseistä neliömäärää vastaava putkiremonttivelan määrä noin 754 000 euroa. Kun putkiremontti tehdään uuteen taloon keskimäärin 40 vuoden kuluttua, on taloyhtiön hypoteettisen korjausvelan määrä vuositasolle jaettaessa 18 850 euroa.”

Yritys laskee sijoituksen tuovan etua myös taloyhtiölle ja sen osakkaille:

”Kun taloyhtiö investoi kaksi euroa neliömetriltä ennakoivaan viemärinhoitoon, on investoinnin suuruus vuodessa yhteensä 3016 euroa, ja tämä lisättynä vuotuiseen korjausvelan määrään tekee yhteensä 15 583 euroa. Seuraavien 60 vuoden ajan taloyhtiö siis saa vuosittaisen säästön kautta 3016 euron investoinnille 3267 euron vuosituoton. Raha, jonka taloyhtiö kerää asukkailtaan vastikkeen muodossa, tuottaa tässä tapauksessa yli 108 prosenttia vuodessa.”

Pilottikohteen isännöitsijä odottaa mielenkiinnolla kokeilun tuloksia.

”Onnistuessaan sillä voi olla ratkaisevia vaikutuksia kiinteistöhuollon alalle, sekä myös taloyhtiöiden ja asukkaiden taloudellisiin näkymiin”, sanoo pilottikohdetta isännöivän yrityksen tekninen isännöitsijä Vili Teutari tiedotteessa.

Edit: 5.7.2017. 14.22 Korjattu isännöitsijän nimi ja täsmennetty otsikkoa.

Vastaa