You are currently viewing Mikä aiheuttaa laivojen viemärinhajun?

Mikä aiheuttaa laivojen viemärinhajun?

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Joskus laivassa leijailee tympeä viemärinhaju, johon moni on saattanut kiinnittää huomiota risteilyllä käydessään. Haju on usein voimakkaimmillaan matkustajien astuessa laivaan luultavasti siksi, että hyttien ovet ovat olleet auki siivousta varten ja viemärinhaju on päässyt leviämään julkisiin tiloihin. Lisäksi ilmastointia pidetään pienemmällä satamassa oleskelun aikana, jolloin hajut eivät poistu laivasta tehokkaasti. Epämiellyttävät hajut aiheuttavat haittaa sekä matkustajille että henkilökunnalle.

Mikä viemärin hajun sitten aiheuttaa? Laivojen putket ovat kapeita ja ne ovat jatkuvasti kovalla kuormituksella. Putkiin kerääntyy paljon orgaanista jätettä, kuten ruoantähteitä, rasvaa, hiuksia ja virtsakiveä. Putkien pinnoille kerääntyessään orgaaninen aines aiheuttaa paljon ongelmia, joista yleisimmät ovat hajut, tukokset, jätevesijärjestelmän korroosio ja hyönteisongelmat. Kun orgaanista jätettä kerääntyy putkeen runsaasti, syntyy hapettomia mikroympäristöjä. Hapettomissa olosuhteissa orgaaninen jäte mätänee, jolloin syntyy pahalle haisevaa rikkivetyä. Tämä yhdiste vapautuu viemäristä laivan sisätiloihin ja on syyllinen matkustajia kiusaavaan viemärinhajuun.

Viemärinhajua voi yrittää peittää, mutta se ei tarjoa ratkaisua itse ongelmaan. Hajusta on mahdollista päästä eroon ainoastaan tarttumalla ongelman perimmäiseen syyhyn. Koska hajun lähde on orgaaninen jäte ja sen mädäntymisen seurauksena syntyvä rikkivety, ainoa tehokas keino päästä viemärinhajusta eroon, on poistaa orgaaninen jäte laivan putkistosta. Tämä onnistuu tehokkaasti käyttämällä ProtectPipen ennaltaehkäisevää viemärinhoitojärjestelmää laivan jätevesijärjestelmän hoidossa. Järjestelmä on ollut menestyksekkäästi käytössä jo useammalla risteilijällä. Sen teho perustuu orgaanista jätettä syöviin bakteereihin, jotka pitävät putket puhtaina eikä pahalle haisevaa rikkivetyä pääse muodostumaan. Tämä on helppo, tehokas, turvallinen ja ympäristöystävällinen tapa päästä eroon laivoja vaivaavista viemärinhajuista ja muista jätevesijärjestelmän ongelmista.

Tutustu tuotteisiimme täällä!

Vastaa