You are currently viewing Korkeasaaressa suojellaan eläimiä ja ympäristöä – eläintarhan uusimmat asukit, elävät mikrobit, puhdistavat putket ekologisesti (Tiedote 28.11.2018)

Korkeasaaressa suojellaan eläimiä ja ympäristöä – eläintarhan uusimmat asukit, elävät mikrobit, puhdistavat putket ekologisesti (Tiedote 28.11.2018)

Korkeasaari on yksi Helsingin tunnetuimmista nähtävyyksistä ja suosituimmista vierailukohteista. Usein ajatellaan, että eläintarhassa työskentelevät lähinnä eläintenhoitajat, mutta Korkeasaaressa työt eivät rajoitu pelkästään siihen. Huolta täytyy pitää myös eläintarhatoiminnan piiriin kuuluvien kiinteistöjen, rakenteiden ja laitteiden kunnossapidosta. Korkeasaaren toiminta perustuu pitkälti hyvän asiakaskokemuksen luomiseen, johon liittyy vahvasti myös rakennettu ympäristö ja sen toimintakuntoisuus.

Korkeasaaressa on otettu käyttöön ProtectPipen biologinen viemärinhoitojärjestelmä, jonka avulla pidetään huolta siitä, että putkitukoksilta ja ikäviltä viemärihajuilta vältyttäisiin. Korkeasaaren Kiinteistö- ja ympäristönhoidon johtaja Hanna Kurki kertoo, että koska Korkeasaaren kiinteistökanta ja samalla myös viemäriputket ovat vanhoja, hajuhaittoja ja tukoksia on ilmennyt jonkin verran, etenkin sesonkiaikaan.

Kiinteistöhuollon huoltopäällikön Petri Jokiperän mukaan kohteissa, joissa mikrobiliuos on ollut käytössä, on päästy eroon ongelmista. Hanna Kurki uskoo, että parhaat tulokset saadaan kesäkaudella, kun Korkeasaaressa on paljon vierailijoita kuormittamassa viemäreitä. Korkeasaaressa käy parhaimmillaan jopa puoli miljoonaa kävijää vuodessa, joten viemärit ovat välillä hyvinkin kovalla kuormituksella.

Korkeasaaren toimintaa ohjaavia arvoja ovat eläinten hyvinvoinnin lisäksi myös ekologisuus, asiakaslähtöisyys ja taloudellisuus. Yhteistyö ProtectPipen kanssa tukee näitä arvoja, sillä biologinen viemärinhoitojärjestelmä on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas ratkaisu, joka estää asiakaskokemukseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten putkitukoksia tai hajuhaittoja. “Kehittämämme mikrobiliuoksen sisältämät mikrobikannat käyttävät putkiin kerääntynyttä orgaanista jätettä ravintonaan ja näin estävät rikkivedyn muodostumisen. Samalla pidennetään putkien käyttöikää”, ProtectPipen asiakkuusjohtaja Kalle Pölkki selvittää.

Hanna Kurki kertoo putkitukoksilta välttymisen ja putkien elinkaaren pidentämisen olevan taloudellisesti kannattavaa. “Olemme ympäristönsuojelua omalta osaltamme tekevä laitos, joten biologinen tuote sopii hyvin arvomaailmaamme”, hän jatkaa. “Korkeasaaressa pyritään ympäristön kemikaalikuorman pienentämiseen ja korostamme vihreitä arvoja”, Petri Jokiperä lisää.

Vastaa