You are currently viewing Kohti hiilineutraalia kiinteistönhoitoa
ID:111577592

Kohti hiilineutraalia kiinteistönhoitoa

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Hiilineutraalisuudella maapallon lämpenemistä vastaan

Maapallon nykytilanne on saanut ihmiset heräämään ilmastoystävälliseen ajatteluun. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi vuonna 2018 raportin, jossa maapallon ilmaston todetaan lämpenevän 1,5 °C vuoteen 2050 mennessä ilman nopeita toimenpiteitä.  Monet kunnat, kaupungit ja yritykset ovatkin asettaneet suuria tavoitteita hiilijalanjälkensä pienentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Useat tahot ovat ilmoittaneet olevansa hiilineutraaleja vuosiin 2030-2040 mennessä. Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali maa vuonna 2035.

Maapallon keskilämpötilan nousu yli 1,5 °C:n aiheuttaa suuria ongelmia yhteiskunnalle ja luonnolle:

  • Sään ääri-ilmiöt yleistyvät aiheuttaen kotien tuhoutumista ja siirtolaisuutta
  • Kuumuudesta johtuvat terveyshaitat lisääntyvät
  • Maatalous sekä kalastus vaikeutuvat ja ruuanpuute yleistyy
  • Puhtaan ja laadukkaan juomaveden saaminen vaikeutuu
  • Jäätiköt sulavat ja rannikkotulvat yleistyvät
  • Eläinten elinpiirit kaventuvat ja lajeja kuolee sukupuuttoon

Jotta nämä vaikutukset saadaan minimoitua, koko yhteiskunnan täytyy ponnistella kohti hiilineutraalia toimintaa ja ilmastonmuutoksen ehkäisyä. Tarvitaan erittäin nopeita ja kauaskantoisia toimia kaikkialla yhteiskunnassa. Kun puhutaan hiilineutraaliudesta, tarkoitetaan yleensä tilaa, jossa tietyn tahon aiheuttamat kasvihuonepäästöt pysyvät ilmastonmuutoksen näkökulmasta haitattomalla tasolla. Määritelmä tosin vaihtelee asiayhteydestä riippuen.

Rakennettu ympäristö on merkittävä päästöjen aiheuttaja

Hiilineutraalisuutta tavoitellessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti energiankulutukseen, maankäyttöön ja tuotettuihin päästöihin. Rakennetun ympäristön hoidolla ja ylläpidolla on keskeinen merkitys hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Rakennusten energiankulutus aiheuttaa Suomessa yli 30% kaikista kasvihuonepäästöistä. Kiinteistöjen tulisikin kiinnittää huomiota erityisesti energiatehokkuuteensa ja siihen, miten kiinteistön tarvitsema energia tuotetaan mahdollisimman vähäpäästöisesti. Kiinteistöjen kunto, huoltaminen, valaistus ja talotekniikan toimiminen niin ikään vaikuttavat kiinteistöjen aiheuttamiin päästöihin.

Hiilikompensaatiot eivät ole ongelmaton tie päästövähennyksiin

Nykyään eri tahot käyttävät paljon hiilikompensaatioita. Tämän ajatuksena on hyvittää omia hiilidioksidipäästöjä hyvitysmaksuilla, joiden avulla rahoitetaan päästöjä alentavia toimia jossain toisaalla. Hiilikompensaatiot eivät kuitenkaan ole täysin ongelmattomia. Ne ovat saaneet kritiikkiä muun muassa siitä, että päästöjä aiheuttavaa toimintaa jatketaan ja huonoa omaatuntoa lievitetään kompensaatiomaksuilla. Maksuilla saatetaan päästä tilanteeseen, että jossain toisaalla saadaan vähennettyä saman verran päästöjä kuin on aiheutettu. Tämä ei kuitenkaan vähennä päästöjä vaan pitää ne samassa. Jotta ilmastonmuutosta saataisiin torjuttua, päästöjen pitäisi nimenomaan vähentyä. Hiilikompensaatioita maailmalla tarjoavat yritykset ovat myös heikosti valvottuja, joten rahoitettavia hankkeita löytyy laidasta laitaan. On hyvin toimivia ratkaisuja ja puhtaasti rahastukseen pyrkiviä organisaatioita.

ProtectPipe auttaa yrityksiä kohti hiilineutraalia kiinteistönhoitoa – paikallisilla teoilla on merkitystä

Paikallisilla toimilla on tärkeä merkitys päästöjen vähentämisessä. Kun teemme itse konkreettisia tekoja asian hyväksi, voimme olla varmoja, että päästövähennyksiä todella tapahtuu. Sen sijaan, että ulkoistamme ongelmanratkaisun muille, voimme omassa kiinteistössämme tehdä ratkaisuja, joilla voimme vaikuttaa hiilineutraalisuuden toteutumiseen. ProtectPipe on saanut hyviä tuloksia ravitsemuspalveluja tuottavien kiinteistöjen rasvanerotuskaivojen toimivuuden parantamisesta mikrobien avulla. Yrityksen kehittämän mikrobiliuoksen avulla kiinteistöjen rasvanerotuskaivojen tyhjennysväliä on mahdollista pidentää merkittävästi, koska liuoksen sisältämät bakteerit syövät rasvanerotuskaivoon kerääntynyttä rasvaa ja orgaanista jätettä. Tämän ansiosta tarvitaan vähemmän kuorma-autoliikennettä tyhjentämään rasvanerotuskaivoja ja päästöjä saadaan tätä kautta vähennettyä. Jokaisella teolla on väliä, kun pyrimme kohti hiilineutraalia kiinteistönhoitoa. ProtectPipen liuosta käyttämällä voit olla varma, että hiilipäästöt vähenevät juuri oman kiinteistön osalta, oman toiminnan seurauksena.

Lähteet:

Green Building Council Finland, Suomen Ilmastopaneeli, Ympäristöministeriö, ilmasto-opas.fi, Sitra, Talouselämä

Tutustu tuotteisiimme täällä!

Vastaa