You are currently viewing Haja-asutusalueita koskevan jätevesiasetuksen siirtymäaika päättyi lokakuun lopussa – mikrobit voivat auttaa mökkiläisiä ja haja-asutusalueella asuvia jätevedenpuhdistuksessa

Haja-asutusalueita koskevan jätevesiasetuksen siirtymäaika päättyi lokakuun lopussa – mikrobit voivat auttaa mökkiläisiä ja haja-asutusalueella asuvia jätevedenpuhdistuksessa

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Jätevedenkäsittelylle tehostusta bakteereista

Jätevesiasetuksen siirtymäaika päättyi lokakuun lopussa. Mökkiläiset ja haja-asutusalueella asuvat ovat viime aikoina päässeet valitsemaan itsellensä sopivan jätevedenkäsittelyjärjestelmän. Järjestelmät puhdistavat jätevettä, estävät ravinteiden pääsyä vesistöihin ja ehkäisevät rehevöitymistä. Olipa puhdistusjärjestelmä minkälainen tahansa, sen kuormitusta voi helpottaa poistamalla orgaanista jätettä mökin tai talon putkistosta bakteerien avulla. ProtectPipen orgaanista jätettä syöviä bakteereita annostellaan liuoksena suoraan viemäriin, jossa bakteerit lisääntyvät ja hajottavat sinne kerääntyneen orgaanisen aineksen. Tämä ratkaisu vähentää jätevedenkäsittelyn kuormitusta, ennaltaehkäisee putkitukoksia, poistaa viemärinhajut, hidastaa viemäriputkien korroosiota ja hävittää viemäriperäiset hyönteisongelmat. Menetelmä tarjoaa siis ratkaisun moniin mökkiläisten ja omakotiasujien viemäriongelmiin.

Jätevesiasetus auttaa vesiensuojelussa

Uuden jätevesiasetuksen siirtymäaika loppui 31.10.2019. Jätevesiasetuksella halutaan vähentää haja-asutusalueiden jätevesien kautta luontoon päätyvää ravinnekuormaa. Jätevesiasetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia mökkejä ja omakotitaloja, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004 ja jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai alle 100 metrin päässä rannasta. Mökeillä on otettu käyttöön erilaisia jätevedenpuhdistusratkaisuja riippuen siitä, minkälainen tarve jätevedenpuhdistukselle on. Jos mökillä tai talossa on kantovesi, varsinaista puhdistusjärjestelmää ei välttämättä tarvitse hankkia. Jos sisälle tulee juokseva vesi, jätevedenkäsittely vaaditaan, mutta sen toteutus riippuu veden määrästä ja laadusta. Suurimmat puhdistusvaatimukset asetetaan vesivessasta peräisin oleville jätevesille. Olipa järjestelmä minkälainen tahansa, lopulta jätevedet ohjautuvat takaisin luonnon kiertokulkuun. Tämän vuoksi on tärkeää pyrkiä siihen, että ne päätyvät luontoon mahdollisimman puhtaina eivätkä saastuta ympäristöä.

Bakteeriliuoksen käyttö putkistossa vähentää luonnon kemikaalikuormaa

Jätevesijärjestelmästä ja vedenpuhdistuksesta huolimatta kannattaa miettiä, minkälaisia kemikaaleja viemäriin päätyy. Vaikka jätevedenpuhdistusjärjestelmät voivat vähentää tehokkaasti luontoon päätyvää ravinnekuormaa, vahvat kemikaalit, kuten putkitukosten avaamiseen käytetyt aineet, voivat kulkeutua järjestelmän läpi luontoon ja aiheuttaa haittaa herkälle ekosysteemille. ProtectPipen bakteeriliuos on täysin ympäristöystävällinen. Säännöllisesti käytettynä se ehkäisee orgaanisen jätteen kertymisen putkiston sisäpinnoille, jolloin tukoksia ei pääse syntymään ja vahvojen putkikemikaalien käyttöön ei tule tarvetta. Vesiensuojelun edistäminen ja kemikaalien käytön vähentäminen on yksi ProtectPipen tärkeimpiä tavoitteita. Liuoksen avulla mökkiläisten on mahdollista vaikuttaa mökkiympäristönsä hyvinvointiin ja herkkien ekosysteemien säilymiseen.

Tutustu tuotteisiimme täällä!

Vastaa