You are currently viewing Lykkäystä putkiremontille (Suomen Kiinteistölehti 5/2018)

Lykkäystä putkiremontille (Suomen Kiinteistölehti 5/2018)

Jukka Nortio, Suomen Kiinteistölehti 5/2018

Miksi viemärinputki haurastuu? Helsinkiläinen Klas Alfthan pohti kysymystä muutama vuosi sitten taloyhtiönsä putkisaneerauksen lähestyessä.

Vanhan kiinteistön viemäriputket vaativat remonttia, koska mädäntyvä orgaaninen aine, rikkivety, oli ne syövyttänyt. Tästä Alfthan sai liikeidean: putket täytyy pitää puhtaina orgaanisesta aineesta. Siten poistuvat samalla tukokset ja niiden aiheuttamien mätänevien orgaanisten yhdisteiden synnyttävät syövyttävät kaasut. Putken elinkaari pitenee merkittävästi. Näin syntyi mikrobiteknologiayritys ProtectPipe, joka on keskittynyt puhdistamaan putkistoja kehittämillään liuoksilla.

Ne sisältävät mikrobikantoja, jotka kykenevät selviämään hengissä putkiston alkupään vaihtelevissa olosuhteissa käyttäen putkeen kertynyttä orgaanista ainetta ravintonaan. Toisin sanoen ne puhdistavat putkiston orgaanisesta aineesta. Ennakoivassa viemärinhoidossa piilee satojen miljoonien eurojen markkina. Suomessa on kymmeniä tuhansia vanhoja taloyhtiöitä, jotka odottavat lähivuosina linjasaneerausta. “Liikevaihtomme on parissa vuodessa kasvanut kahteen miljoonaan euroon”, kertoo asiakkuusjohtaja Juuso Virtala.

Pilotti toimi riihimäellä

As Oy Riihimäen Vesimiehentalon alkuperäiset putket ovat vuodelta 1978. Linjasaneerausta ei ole yhtiössä vielä tehty. Hallitus päätti kokeilla ProtectPipen liuosta vajaan puolen vuoden ajan. Taloyhtiön putkistossa oli ajoittaisia tukoksia ja hajuhaittoja. Viemäriputkisto painehuuhdeltiin kolmisen kuukautta ennen viemärinhoitopilotin alkua hajuhaittojen takia. Kokeilun tarkoitus oli ennaltaehkäistä ongelmia. Samalla pyrittiin löytämään ratkaisu, jonka avulla pidennetään viemäriputkiston elinkaarta ja lykätään sen saneerausta. Elinkaaren pidentäminen tuottaisi säästöjä taloyhtiölle pitkällä aikavälillä. Jokaisen huoneiston oven eteen toimitettiin viiden litran kanisteri PutkiPöpö-mikrobiliuosta. Viemärinhoito oli asukkaiden vastuulla, kerran kuukaudessa käsin annostelemalla.

ProtectPipe muistutti asukkaita kaatamisesta postikortilla kuukausittain. Kokeilun tulokset olivat lupaavia. Pilottijakson aikana viemäriputkistoon kertyneen orgaanisen aineen määrän todettiin vähentyneen selvästi, vaikka kaikki kuvatut viemärilinjat ovat olleet jatkuvassa käytössä. “Tulokset olivat hyviä, mutta tuotteen hinta suhteessa sen hyötyihin mietityttää”, sanoo Vesimiehentalon hallituksen jäsen Jaakko Korhonen. “Vaikea sanoa, kuinka monella vuodella putkiremontti siirtyisi, jos käyttäisimme mikrobiliuosta jatkuvast”. Vanhassa taloyhtiössä on paljon muitakin rahareikiä: valaistuksen uusimista, julkisivun kunnostusta ja energia remonttia. Putkien kunto tulee esiin vasta sitten kun niissä ilmenee ongelmia. Suurin osa ProtectPipen liikevaihdosta tulee ravintoloista. Niille yhtiö tarjoaa konseptia, jossa valmiiksi asennettu pumppu syöttää liuoksen viemäriin ja rasvanerotuskaivoon automaattisesti. “Nyt liuoksen annostelu jäi asukkaille, emmekä tarkasti tiedä, miten tunnollisesti he sitä annostelivat” Korhonen sanoo.

Tukimukset jatkuvat

Kukaan ei tiedä tarkasti, miten paljon mikrobiliuoksen käyttö lykkää putkiremontin tarvetta. Pilottikohteiden putkistojen kuntoa on arvioitu ottamalla niistä lisää kuvia. Helpoin tapa mitata tuotteen toimivuutta on tarkastella putken sisältöä. Orgaaninen aine putkistossa aiheuttaa useimmat putkiston elinkaareen vaikuttavat ongelmat. Jos siitä päästään eroon, poistivat myös sen aiheuttamat tukokset ja korroosio. “Olemme toteuttaneet noin 400 pilottihanketta, joissa olemme kuvanneet viemäriputket ennen ja jälkeen käsittelyn osoittaaksemme, että putki todellakin puhdistuu” Virtala kertoo. Tuotteen toimivuutta on myös tutkittu seuraamalla viemäriputkiston mikrobikantoja.

Parhaillaan yritys tekee tutkimusta, jossa taloyhtiöiden viemäriputkistoihin asennetaan kulutuspaljoa. Samanlaisia kulutuspaloja asennetaan useisiin taloyhtiöihin, joissa mikrobiliuos on käytössä sekä vertailuksi kohteisiin, joissa putkistoa ei hoideta. Viemäriputki on haastava tutkimuskohde sen takia, että ympäristöä on hankala valvoa tavalla, joka mahdollistaa tarkan tieteellisen eli toistettavan tutkimuksen. Virtala vertaa putkien hoitamista hampaiden pesuun. “Jokaisen ihmisen suu on erilainen, ja myös ruokatottumukset ovat erilaisia. On lähes mahdotonta antaa tarkkaa arviota, kuinka monta vuotta kauemmin hampaat kestävät, jos ne pestään päivittäin”.

Vastaa