Oma tili My account My account Konto Minu konto

Ennakoiva viemärinhoito – kuin hampaiden pesu putkistoille.

Preventiv rörvård – som tandtvätt för rören

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

Biologinen jätevedenpuhdistus laivoille

Ratkaisumme laivayhtiöille

BIOMARINE-mikrobiliuos laivojen alipaineputkistojen ja jätevesijärjestelmien hoitoon

 • Orgaanisen jätteen kerääntyminen ja rikkivedyn muodostuminen lakkaavat
 • Hajut ja hyönteiset vähenevät merkittävästi, asiakastyytyväisyys lisääntyy
 • Putkistojen ja säiliöiden huoltotarpeet vähenevät
 • Kiintoaineet, ravinteet, rasva, rikkivety ja BOD vähenevät
 • Virtsakiven muodostuminen lakkaa, tukoksen mahdollisuus pienenee huomattavasti
 • Ei enää tarvetta vahingollisille kemikaaleille
 • Ympäristöystävällinen ratkaisumme vähentää aluksen jäteveden ravinnekuormaa

BIOMARINE

Aktiiviset mikrobit

ProtectPipen BIOMARINE-mikrobiliuos hyödyntää eläviä bakteereja orgaanisen jätteen poistamiseksi alipaine- ja viemäriputkista, rasvakaivoista, holding tankeista ja vedenpuhdistusjärjestelmistä. Bakteerimme ovat tehokkaita, vastustuskykyisiä ja ympäristöystävällisiä, ja ne korvaavat happojen ja muiden kemikaalien käytön täysin.

Turvallinen ratkaisu

BIOMARINE-liuokseen on eristetty tehokkaimmat bakteerit suomalaisilta vedenpuhdistamoilta Helsingin Yliopiston biologian laitoksen tutkijoiden kanssa tehdyn tutkimustyön jälkeen. Bakteeerit eivät aiheuta haittoja ihmisille tai ympäristölle, vaan tehostavat puhdistusta jokaisessa jätevesijärjestelmän vaiheessa, aina kotiviemäristä vedenpuhdistuslaitokselle saakka. Tuotteemme ovat täysin turvallisia käsitellä ilman suojavälineitä.

Viisi aktiivista bakteerikantaa

BIOMARINE sisältää viittä eri bakteerikantaa, jotka käyttävät orgaanista jätettä ravinnokseen, poistaen niin rasvan, proteiinin, tärkkelyksen, selluloosan kuin rikkivedynkin. Bakteerien aineenvaihdunta muuttaa nämä aineet harmittomaksi hiilidioksidiksi, vedeksi ja bakteerin biomassaksi. Bakteerit tehoavat virtsakiveen, rikkivetyyn, orgaaniseen lietteeseen, sekä esimerkiksi messin rasvakaivoon.

Vihreä ratkaisu

Turvalliset mikro-organismit ovat ympäristöystävällisiä eivätkä vahingoita vesistöjämme. Kemikaalien ja materiaalien käyttö vähenevät merkittävästi. Jokainen risteilyalus, joka tuottaa puhtaampaa jätevettä, on mukana tekemässä hyvää yhteisen ympäristömme puolesta.

Kysy lisää

Yleisimmät haasteet risteilyalusten jätevesijärjestelmissä

Orgaanisen jätteen kertyminen jätevesijärjestelmään aiheuttaa ongelmia, jotka ovat usein epämiellyttäviä, aikaavieviä ja kalliita.

Haitallisten kaasujen muodostuminen

 • Orgaaninen jäte tuottaa hajotessaan haitallisia kaasuja, joista merkittävimpiä ongelmia aiheuttaa rikkivety.
 • Rikkivety tuottaa merkittäviä hajuongelmia ja syöpymistä rakenteissa.
 • Korkeissa pitoisuuksissa rikkivety on jopa hengenvaarallista.

Tukokset

 • Orgaaninen jäte kerääntyy alipaineputkistoihin kovan virtsakiven muodossa.
 • Putken läpimitta pienenee kertymän kasvaessa, lisäten tukosten riskiä.
 • Virtsakivestä lohkeavat palat aiheuttavat akuutteja tukoksia.
 • Tukkeutunut putki voi johtaa ylitulvimiseen, hajuihin, ja hyttien ja yleisten wc-tilojen sulkemiseen.
 • Kemikaalien käyttö putkien avaamiseen on terveydelle haitallista, vaurioittaa rakenteita, ja kiihdyttää rikkivedyn muodostumista.

Messin ongelmat

 • Rasvanerotuskaivoon muodostuu kova pinta kertyneestä rasvasta ja öljystä, mikä vaikeuttaa kaivon tyhjentämistä.
 • Rasvanerottimen tyhjentäminen on aikaavievää ja kallista.
 • Hyönteiset pesivät viemärin jätekertymässä, ja ne voivat levittää keittiössä lentäessään tauteja.
 • Messin viemäriputken tukkeutuessa koko keittiöstä tulee käyttökelvoton.

Korotetut jätevesimaksut

 • Jätevesien kiintoaineiden, BOD:n, rikkivedyn ja ravinteiden vähentämiseen käytetään kalliita laitteistoja ja kemikaaleja, jotka eivät usein ole kustannustehokkaita ratkaisuja.
 • Esimerkiksi Tukholman satamassa mitataan rikkivetyarvoja, ja laivan on maksettava sakkoa sallitun 25 ppm  raja-arvon ylittämisestä.

Tulokset

Virtsakivi vähenee

Biomarine puhdistaa putkiston ilman, että tarvitsee käyttää syövyttäviä happoja tai turvautua kerrostuman manuaaliseen irrottamiseen. Liuoksen käyttäminen on hyväksi työntekijöiden terveydelle, sillä heidän ei enää tarvitse käsitellä vaarallisia kemikaaleja.

Tukokset poistuvat putkista

Biomarine poistaa tehokkaasti putkiin kerääntynyttä jätettä ja estää uusien tukosten syntymistä. Mikrobit poistavat orgaanisen jätteen myös rasvanerotuskaivosta, vähentäen epämiellyttäviä hajuja ja pidentäen rasvanerotuskaivon tyhjennysväliä.

Rikkivedyn syntyminen estyy

Orgaaninen jäte synnyttää hajotessaan rikkivety-yhdisteitä, jotka syövyttävät putkia ja ovat erittäin vaarallisia työntekijöiden ja matkustajien terveydelle. Rikkivedyn poistaminen pidentää jätevesijärjestelmän elinkaarta, ja suojelee aluksella matkustavien terveyttä.

Huoltotoimenpiteiden ja satamamaksujen vähenemisestä merkittävät säästöt

Aikaa ja rahaa vievien huoltotoimenpiteiden tarve vähenee, ja alentuneet rikkivetyarvot pitävät satamamaksut alhaisina.

Asiakastyytyväisyys lisääntyy

Laivojen WC:iden toiminta on merkittävin syy matkustajien valituksille risteilyillä. Hyönteisistä, pahoista hajuista ja tukoksista eroon pääseminen lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä merkittävästi. Hyönteiset levittävät bakteereja ja viruksia viemäreistä matkustajatiloihin, joten hyönteisten poistuminen myös vähentää epidemioiden riskiä.

Suojelee Itämerta

Biomarine on 100% biologinen ratkaisu, joka ei sisällä lainkaan haitallisia kemikaaleja tai liuottimia. Estämällä myrkyllisten aineiden päätymisen jäteveden mukana Itämereen otamme tärkeän positiivisen askeleen kohti puhtaampaa ympäristöä.

Ennen ja jälkeen

Risteilyaluksen messin viemäriputki  Kolmessa kuukaudessa putki oli koko pituudeltaan täysin puhdistunut. Ennen putki oli jatkuvasti tukossa, enää ei tukosten tai hajujen riskiä.

Risteilyaluksen alipaineputki  Kahdessa kuukaudessa kivikova virtsakivi oli pehmennyt, saumat ja putken reunat alkaneet erottua, eikä happosyötölle enää tarvetta. Putken pinnan kerrostuma pehmeä, joten jokaisen huuhtelun kitka puhdistaa putkea ongelman lisäämisen sijasta.

Risteilyaluksen alipaineputki  Kahdessa kuukaudessa kivikova, paksu kerros kristalleina ilmennyttä virtsakiveä oli pehmennyt ja vähentynyt huomattavasti. Ennen rosoiseen reunaan tarttui runsaasti jätettä, joten putkitukokset olivat toistuvia. Rikkivedyn muodostuminen ja hajut poistuneet.

Risteilyaluksen alipaineputki  Seitsemässä kuukaudessa koko putken täyttänyt paksu jätekertymä kokonaan syöty pois. Putkiosuus oli ennen jatkuvasti tukossa, mikrobisyötön jälkeen ei enää tukoksen riskiä, hajuja tai hyönteisiä. Putken pinnalla suojaava biofilmi, joten orgaaninen jäte ei enää pääse muodostamaan kertymiä.

ProtectPipe

Tuotteemme ratkaisevat risteilyalusten suurimmat ongelmat niiden alkulähteiltä asti.

Luonnollinen ratkaisu viemäriputkiston ja rasvanerotuskaivon haasteisiin

Olemme suomalainen mikrobioteknologiayritys. Tuotamme eläviä mikrobikantoja sisältäviä liuoksia, jotka poistavat orgaanisen jätteen putkistosta, estäen haitallisen rikkivedyn muodostumisen tehokkaasti. Mikrobiliuos kulkeutuu putkien kertymäkohtiin, ja käyttää lietteitä ravintoaineenaan. Tämä pysäyttää putkiston tukkeutumisen ja kulumisen, sekä estää haitallisten jätteiden päätymisen vesistöihin.

Tuotamme laivayhtiöiden tarpeisiin BIOMARINE-mikrobiliuosta, joka huoltaa laivojen jätevesijärjestelmiä kokonaisvaltaisesti aina viemäreistä säiliöihin ja puhdistusjärjestelmiin saakka.

Aikajana

Mikrobien lyhyt historia vedenpuhdistuksessa:

N

1920-luku – Bakteerien aikakausi

 • Nykyaikainen jätevedenkäsittely perustuu elävien mikrobikantojen viljelyyn puhdistusaltaissa. Suomeen perustettiin ensimmäinen bakteeripohjainen vedenpuhdistuslaitos 1920-luvulla.
 • Yksi vedenpuhdistamojen tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia vettä puhdistavasta herkästä bakteerikannasta.

1970-luku – Entsyymit viemärinhoidossa

 • Ensimmäiset yritykset tuottaa biologisia viemärinhoitotuotteita perustuivat bakteerien “hampaina” toimiviin entsyymeihin.
 • Entsyymit ovat biologisia katalyyttejä, jotka muuntavat rasvan kiinteästä juoksevaan muotoon eli rasvahapoksi, sallien niiden kulkeutumisen jätevesijärjestelmän ja rasvaneroittelukaivon läpi.
 • Entsyymit eivät kuitenkaan neutralisoi rasvaa ja öljyä, ja ne palautuvat kiinteään muotoon päätyessään kosketuksiin kylmän veden kanssa kunnallisessa viemäriputkessa tai pumppaamossa.
 • Entsyymit ovat kiellettyjä monissa maissa ja kunnissa.

1980-luku – Bakteeri-itiöt vedenpuhdistuksessa

 • Entsyymien aiheuttamat massiiviset ongelmat kunnallisessa viemäriverkostossa johtivat vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseen, jotka kykenisivät neutralisoimaan viemäriputkiin kerääntyneet haitalliset aineet.
 • Uusi ratkaisu löytyi mikrobioteknologian kehitystyön tuloksena lepoitiöbakteereista.
 • Itiöbakteerit ovat usein kuivajäädytettyjä ja ollakseen tehokkaita ne vaativat heräämisjakson, jonka kesto vaihtelee useista tunneista päiviin.
 • Bakteerien heräämisen viive on suurimmalle osalle jätevesilinjastoista kuitenkin liian pitkä, eikä ratkaisu kykene tuottamaan riittäviä tuloksia.

2000-luku – Eläviä mikrobikantoja sisältävä liuos

 • Teknologiset saavutukset mikrobioteknologian saralla ovat johtaneet sellaisten mikrobikantojen kehittämiseen, jotka selviävät ja pystyvät toimimaan jätevesilinjastojen ja rasvanerottelukaivojen vaativissa olosuhteissa.
 • Erittäin vastustuskykyiset ja nopeasti reagoivat bakteerikannat kykenevät aloittamaan puhdistusprosessin ongelman juuresta, jolloin prosessi on kaikista tehokkain ja vaikutukset positiiviset vaikutukset ulottuvat aina vedenpuhdistamolle asti.
 • Viimeaikaisimpiin edistysaskeliin kuuluvat bakteerit, jotka tehoavat tiettyihin haitallisiin aineisiin, kuten proteiiniin, rasvaan, tärkkelykseen sekä rikkivetyyn.

 

2746064-8
Helsinki
010 574 9990
[email protected]

X