Kestotilausehdot

ProtectPipe Turva + ennakoiva viemärinhoitopalvelu –kuukausitilaus. Näitä tilausehtoja sovelletaan ProtectPipe Oy:n tarjoamiin maksullisten mikrobiliuosannospussien kuukausitilauksiin ja toimituksiin. ”Asiakkaalla” tarkoitetaan näissä tilausehdoissa Palvelun tilaajaa.

Kestotilausvaihtoehdot

Asiakas valitsee, minkä pituisen määräaikaisen Turva+ -kestotilauksen hän tekee. Tarjolla on 1 kuukauden, 1 vuoden ja 5 vuoden mittaisia määräaikaisia kestotilausvaihtoehtoja.

Tilausmuodot ja maksuvaihtoehdot

Määräaikainen kestotilaus on voimassa sovitun määräajan. Toistaiseksi voimassa oleva tilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaus irtisanotaan.

Sopimuksen voimaantulo, sitovuus ja kesto

Sopimus tulee osapuolia sitovaksi, kun Asiakas on saanut etämyynnin kautta tekemästään sopimuksesta tilausvahvistuksen/sopimuksen.

Määräaikainen kestotilaus on tilausvahvistukseen/sopimukseen merkityn sopimuskauden pituinen.

Määräaikaisen sopimuskauden päättymisen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana tilauksena sen hetkisen hinnaston mukaisella hinnalla.

Sopimuksen irtisanominen

Määräaikaisen tilauksen voi irtisanoa päättymään määräajan viimeisen laskutuskauden loppuun.

Jos Asiakas haluaa ilman erityistä syytä irtisanoa määräaikaisen tilauksen kesken sopimuskauden, Asiakas on velvollinen maksamaan ProtectPipe:lle jäljellä olevat kuukausimaksut.

Sosiaalisen suoritusesteen tilanteissa Asiakkaalla on oikeus irtisanoa määräaikainen sopimus. Asiakkaalla on velvollisuus näyttää toteen sosiaalisen suoritusesteen olemassaolo ja velvollisuus toimittaa ProtectPipe:lle kirjallinen selvitys irtisanomisen perusteista.

Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan tilauksen ottamalla yhteyttä ProtectPipe:n asiakaspalveluun.

Tilaus päättyy irtisanomisen johdosta jo maksetun laskutuskauden päättyessä edellyttäen, että irtisanominen on tehty vähintään 5 arkipäivää ennen kulloinkin kulumassa olevan laskutuskauden päättymistä.

Mikäli irtisanominen tapahtuu myöhemmin kuin viisi arkipäivää ennen kulumassa olevan laskutuskauden päättymistä tai irtisanominen tapahtuu kulumassa olevan laskutuskauden jälkeen, jatkuvat tilaus sekä maksuvelvollisuus irtisanomista seuraavan laskutuskauden loppuun saakka.

ProtectPipe pyrkii hoitamaan irtisanomisen viittä arkipäivää lyhyemmässä ajassa, mutta ei takaa sitä. ProtectPipe voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä Asiakkaalle tämän rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

ProtectPipe ei palauta jo maksettuja maksuja.

Maksut ja maksuviiveet

Määräaikaisen kestotilauksen kuukausihinta veloitetaan suoraveloituksena joka kuukauden ensimmäinen (1.) päivä Asiakkaan antamalta pankki-/luottokortilta, ellei Asiakkaalle ole tilauksen yhteydessä toisin ilmoitettu. Asiakasta ei veloiteta tilauksentekohetkellä, vaan ensimmäinen suoraveloituspäivä on tilauksentekopäivää seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä. Asiakas voi tarkistaa ensimmäisen suoraveloituspäivän tilausvahvistuksesta. Asiakas sitoutuu siihen, että hänellä on riittävät varat tilausmaksun ja/tai kertamaksun maksamiseen niiden erääntyessä.

Mikäli Asiakkaan antamalta pankki-/luottokortilta ei voida veloittaa maksua suoraveloituspäivänä, yrittää maksupalvelu veloittaa epäonnistuneen maksun uudestaan 1-4 kertaa. Mikäli tililtä ei voida veloittaa maksua (1) viikon kuluessa eräpäivästä, ProtectPipe vaihtaa maksutavan laskuun. Mikäli Asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä, antaa se oikeuden lainsäädännön mukaisten viivästyskorkojen perimiseen sekä tarvittaessa lainsäädännön mukaiseen perintään. Maksamattoman laskun Palvelu keskeytetään tilapäisesti kunnes lasku on maksettu. Mikäli laskua ei makseta, Palvelu katkaistaan 30 päivää eräpäivän jälkeen. ProtectPipe perii Palvelun sulkemismaksun, joka on 37,20 euroa.

Lasku

Laskuvaihtoehdossa lasku toimitetaan Asiakkaalle tämän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Lasku pitää maksaa laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä laskussa olevilla tili- ja viitenumerotiedoilla.

Mahdolliset huomautukset laskusta on tehtävä kirjallisesti eräpäivään mennessä. Laskun riidaton osa on maksettava huomautuksesta huolimatta.

Mikäli Asiakas ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivään mennessä, on ProtectPipe:lla oikeus siirtää laskun perintä perintätoimistoon sekä keskeyttää tilaus. Lisäksi ProtectPipe perii mahdollisista maksumuistutuksista ja saataviensa perinnästä hinnaston mukaiset maksut saatavien perintälain mukaisesti.

Palvelun toimitusaika

ProtectPipe toimittaa Palvelun sisällön tilauksen yhteydessä sovitun mukaisesti. Palvelun sisältö lähetetään jokaisen kuun ensimmäisenä päivänä ja toimitusaika on noin 2-5 arkipäivää. Toimitusaika voi poiketa odotetusta saapumispäivämäärästä.

Peruuttamisoikeus

Määräaikaistilaus ei ole irtisanottavissa ennen määräajan päättymistä. Asiakkaan suostumuksen perusteella aloitettu määräaikaisuus ja tilausehtojen hyväksyminen sitovat asiakkaan maksamaan koko määräaikaisuuden pituuden perusteella veloitettavat maksut.

Verkkokaupan normaali peruutusoikeus on 14 päivää ostohetkestä. Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä tilausta sen jälkeen, jos sinetöitynä toimitettu tavara, jota ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa tai on avattu.

Palvelun tilaushinnat

Palvelun tilauksen hinta perustuu voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä ProtectPipe:n verkkosivuilla osoitteessa www.protectpipe.fi/kauppa.

ProtectPipe:lla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä –hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse ja internetissä sivustolla protectpipe.fi/kauppa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

Tilaushintojen muutokset

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle lisäksi kirjallisesti seuraavan laskutusjakson alkaessa. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson loppuun ilmoittamalla asiasta ProtectPipe:n asiakaspalveluun vähintään 5 arkipäivää ennen voimassa olevan laskutusjakson päättymistä.

Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat tilaushinta- tai –ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman erillistä ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Tietosuoja

ProtectPipe käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa Asiakas voi olla yhteydessä asiakaspalveluun (https://www.protectpipe.fi/otayhteytta/).

Riitatilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

ProtectPipe on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä (www.asml.fi).

Palveluntarjoajan yhteystiedot

ProtectPipe Oy

Y-tunnus 2746064-8

Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki

Puh. 010 574 9990

Palvelua koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä osoitteen www.protectpipe.fi/otayhteytta kautta.

OTA YHTEYTTÄ

Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla, lähettämällä sähköpostia tai lomakkeen kautta.

[email protected]
010 574 9990
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki