Oma tili My account My account Konto Minu konto

Ennakoiva viemärinhoito – kuin hampaiden pesu putkistoille.

Preventiv rörvård – som tandtvätt för rören

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

%

Östersjön

Håller på att förorenas av avloppsvatten – Låt oss förbättra situationen

Välj din kundkategori

Välj rätt typ av miljövänlig lösning från vårt sortiment

ProtectPipe

Visste du att upp till 85 % av all omdragning av rörledningar sker på grund av spröda avloppsrör?

En naturlig lösning för problem i fettavskiljare och avloppsrör

Vi är ett finskt mikrobioteknikföretag. Vi erbjuder en mikroblösning som avlägsnar organiskt avfall från avloppsrör på ett naturligt sätt. Mikroblösningen tar sig fram till de igentäppta delarna av rören och bryter ner avfallet. Detta är ett miljövänligt sätt att stoppa slitaget av rörledningar och förhindra att skadligt avfall kommer ut i Östersjöns ömtåliga ekosystem.

Lär känna vårt team
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"8","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

Före och efter

Resraurang Bronda Under det två månader långa pilotprogrammet, minskade ansamlingen i fettavskiljaren betydligt och den dåliga lukten eliminerades. Fettavskiljaren fungerar nu i enlighet med gällande föreskrifter.

Stefan’s Steakhouse Under det två månader långa pilotprogrammet, lyckades BIOFLOW-mikroblösningen rensa fettavskiljaren nästan fullständigt. Fettavskiljaren fungerar nu i enlighet med gällande föreskrifter.

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

De vanligaste problemen i avloppsledningar

Ansamling av organiskt avfall i avloppsledningar orsakar ett antal problem som är otrevliga såväl som tidskrävande och dyra att lösa.

Blockerade och långsamma avloppsledningar

 • Fett, olja, smörjfett (FOS) och annat organiskt avfall ansamlas i avloppsledningar och fettavskiljare och orsakar igentäppning.
 • Detta problem har blivit allt vanligare på grund av nya tekniska framsteg inom energieffektiva tvättmaskiner som använder mindre och kallare vatten.

Dålig lukt och slitage

 • När organiskt avfall bryts ner i rörledningar, bildas giftiga gaser som exempelvis svavelväte, vilket skadar rören.
 • Svavelväte är skadligt och orsakar allvarliga problem med dåligt lukt. Gas i avloppsledningar är även vanligen huvudorsaken till insektsangrepp i köksområden.

Att pumpa en fettavskiljare är dyrt och kan skada strukturen

 • Fett och olja bildar en hård yta på en obehandlad fettavskiljare, vilket gör den svårare att tömma och kan orsaka skador på strukturen. Detta är huvudanledningen till att larmsystemen inte fungerar som de ska i enlighet med rådande lagstiftning.
 • Tömning av fettavskiljaren avlägsnar organiskt avfall från avskiljaren men inte från avloppsledningarna – BIOFLOW-mikroblösningen behandlar dock hela systemet.

Förhöjda avloppsavgifter och skadeståndsanspråk

 • Vattenverk debiterar en högre avloppsavgift från företag som tömmer olja och fett i ett kommunalt avloppssystem. Underlåtenhet att uppfylla behandlingskraven kan skada det kommunala avloppsnätet och leda till skadeståndsanspråk.
 • Fabriker och tillverkningsanläggningar är föremål för högre avloppsavgifter om deras FOS-, BSB- och H2S-värden överskrider tillåtna gränsvärden.

Tidslinje

En kort historik om användning av mikrober vid vattenbehandling:

N

1920-talet – Bakteriernas årtionde

Moderna behandlingsprocesser för avloppsvatten baseras på levande mikrobkulturer i filtertankar. Den första bakteriebaserade vattenbehandlingsanläggningen i Finland öppnades på 1920-talet.

En av de viktigaste uppgifterna för vattenbehandlingsanläggningar är att upprätthålla den känsliga bakteriepopulationen som renar vattnet.

1970-talet – Enzymer behandlar avloppsledningar

De första försöken att skapa biologiska produkter för behandling av avloppsvatten baserades på enzymer som fungerar som bakteriernas ’tänder’.

Enzymer är biologiska katalysatorer som bryter ner fett till vätska, dvs. fettsyror, som kan passera genom avloppssystemet och fettavskiljare.

Enzymer kan dock inte neutralisera fett, olja och smörjfett, som kommer att stelna och bli fasta på nytt så snart de når kallt vatten i det kommunala avloppsnätet eller pumpstationen.

Enzymer är förbjudna i många länder och kommuner.

1980-talet – Bakteriesporer i vattenbehandling

De enorma problemen som enzymer orsakade för de kommunala avloppsnäten tvingade branschen att försöka hitta alternativa lösningar som kunde neutralisera skadliga ämnen i avloppsvattnet.

Utvecklingen inom fältet för mikrobioteknik ledde till en ny lösning: slumrande bakteriesporer.

Bakteriesporer frystorkas ofta och kräver en ‘väckningstid’ på flera timmar eller till och med dagar innan de aktiveras.

De flesta avloppsledningar saknar den nödvändiga retentionstiden och systemet kan inte leverera godtagbara resultat.

2000-talet – Lösning med levande bakterier

Teknologiska framsteg inom mikrobiotekniken har lett fram till utvecklingen av levande bakterier som har förmåga att överleva och vara effektiva i de krävande förhållandena i avloppsledningar och fettavskiljare.

Mycket motståndskraftiga och snabbreagerande bakteriekulturer kan starta reningsprocessen vid källan till problemet där det är som mest effektivt och effekterna fortsätter hela vägen till vattenreningsverket.

De senaste framstegen har lett fram till nya typer av mikroorganismer som är utvecklade för att rikta in sig på specifika skadliga näringsämnen som proteiner, fett, stärkelse och svavelväte.

Vår lösning

BIOFLOW är en ekonomisk och miljövänlig metod för underhåll av avloppsledningar. Mikroblösningen avlägsnar ansamlingar av avfall från avloppsrören säkert och hållbart, vilket förlänger rörets livstid.

Enzymer

 • Emulgerar FOS till fettsyror som stelnar i det kommunala avloppsnätet.
 • Enzymer avlägsnar inte organiskt avfall utan förflyttar det bara, vilket leder till igentäppning av det kommunala avloppsnätet.
s

Förbjudet i många städer och kommuner.

BIOFLOW Aktiva mikroorganismer

 • Bakterierna i BIOFLOW-mikroblösningen avlägsnar organiskt avfall från avloppsledningar och fettavskiljare.
 • BIOFLOW är ett resultat av utvecklingsansträngningar som genomförts i Finland och omvandlar organiskt avfall till ofarligt vatten och koldioxid på ett naturligt sätt.
N

Ett säkert och miljövänligt alternativ

BIOFLOW

Aktiva mikroorganismer

ProtectPipe BIOFLOW använder bakterier istället för enzymer för att bryta ner organiskt avfall i avloppsrör och fettavskiljare.

En säker lösning

BIOFLOW-produkter använder samma typ av bakterier som vattenreningsverk. Bakterierna är oskadliga för människor och miljön.

Den perfekta blandningen av mikroorganismer

BIOFLOW är en mikroblösning som utvecklades för att avlägsna allt organiskt avfall från avloppsledningar och fettavskiljare. BIOFLOW innehåller fem olika slags bakterier som samarbetar för att bryta ner protein, stärkelse, cellulosa och svavelväte.

En grön lösning

Mikroorganismer är säkra och miljövänliga och skadar inte våra vattendrag. Mikroorganismer är även en hållbar lösning för problem i avloppsledningar och fettavskiljare.

Resultat

Igentäppta ledningar rensas

BIOFLOW avlägsnar avfall som ansamlas i avloppsledningar effektivt och förhindrar att de täpps igen på nytt.

Fettavskiljare behöver inte tömmas lika ofta

BIOFLOW-lösning avlägsnar organiskt avfall från fettavskiljare, vilket leder till mindre dålig lukt och mindre behov av att tömma fettavskiljarna.

Livstiden för avloppsledningar och fettavskiljare utökas

Ansamlingarna av avfall består av organiskt avfall och när detta börjar brytas ner, bildas svavelväte, som fräter på avloppsledningar och fettavskiljare. BIOFLOW avlägsnar organiskt avfall från avloppsledningar och fettavskiljare, vilket förlänger deras livstid och skjuter upp behovet av att dra om vittrande rörledningar.

Ingen mer dålig lukt eller insekter

När organiskt avfall bryts ner, leder det ofta till dålig lukt. Nedbrytningsprocessen skapar en perfekt miljö för insekter. BIOFLOW avlägsnar organiskt avfall från rörledningar och undviker därmed dålig lukt och insekter.

Minskade avloppsavgifter och underhållskostnader

BIOFLOW avlägsnar organiskt avfall från rörledningar och minskar miljöbelastningen för avloppsvattnet. Eftersom BIOFLOW rengör rörledningar och fettavskiljare, minskar reparations- och rengöringskostnaderna.

Att skydda Östersjön

BIOFLOW avlägsnar organiskt avfall från avloppsledningar och förhindrar på så sätt effektivt att giftiga ämnen rinner ut i Östersjön med avloppsvattnet. Du kan minska ditt ekologiska fotavtryck genom att beställa ett ProtectPipe-avloppsunderhållssystem eller en BIOFLOW-produkt.

 

2746064-8
Helsingfors
010 574 9990
[email protected]

X