You are currently viewing Suomalaisinnovaatio puhdistaa risteilijöiden jätevedet (Kirkkonummen sanomat 14.1.2018)

Suomalaisinnovaatio puhdistaa risteilijöiden jätevedet (Kirkkonummen sanomat 14.1.2018)

Satu Holmlund, Kirkkonummen Sanomat 14.1.2018

Suomalaisen mikrobioteknologiayritys ProtectPipen bakteerit syövät nyt Itämerellä liikennöivien risteilyalusten jätevesiä puhtaaksi. Tulokset lupailevat merkittäviä vaikutuksia kotimaisten ja kansainvälisten laivayhtiöiden toimintaan.

Laivaliikenteestä aiheutuu lukuisia uhkia maailman vesistöille. Itämerellä merkittäviin ongelmiin kuuluvat laivojen jätevedet, joita osa kansainvälisistä luksusristeilijöistä päästää yhä laillisesti mereen. Muutoksia on kuitenkin pian luvassa, sillä Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO määritteli vuonna 2016 Itämeren ja Pohjanmeren eristysalueiksi. Päätöksellä kielletään risteilylaivojen käymäläjätevesien päästäminen suoraan käsittelemättömänä mereen.

Lähtökohtana on, että kaikkien Itämeren toimijoiden tulee osallistua meren tilan parantamiseen vähentämällä typpi- ja fosforikuormitusta. Määräykset tulevat voimaan uusille laivoille vuonna 2019 ja nykyisille jo liikennöiville risteilyaluksille vuonna 2021. Välttyäkseen lisämaksuilta on laivojen, satamien ja telakoiden pian löydettävä ratkaisu orgaanisen jätteen aiheuttamiin ongelmiin.

Orgaanisen jätteen vähentäminen

Vuonna 2016 perustettu ProtectPipe tuottaa laivayhtiöille eläviä mikrobikantoja sisältävää Biomarine-liuosta, jonka tehokkaat bakteerit kirjaimellisesti syövät orgaanisen jätteen jätevesijärjestelmästä. Liuos pysäyttää jätteen mätänemisprosessin ja estää haitallisia kaasuja muodostumasta. Yritys on yhdessä Helsingin yliopiston mikrobiologien kanssa kehittänyt mikrobikannan, joka kestää hyvinkin vaativia olosuhteita, merkittäviä lämpötilaeroja ja pH-arvojen muutoksia.

Biomarine on täysin terveydelle vaaraton, ympäristöystävällinen ja kestävä ratkaisu, joka tehokkaasti ennaltaehkäisee monia alusten vaikeimmista haasteista. Liuos helpottaa putkiston puhtaanapitoa ja jätevesien käsittelyä, sekä tuottaa laivayhtiölle säästöjä lukuisilla sektoreilla. Asiakastyytyväisyys lisääntyy merkittävästi, sillä esimerkiksi vedettömiä pisuaareja vaivaavat haju- ja tukosongelmat saadaan ratkaistua bakteerien avulla.

Selviä tuloksia saavutettu M/S Birka Stockholm –laivassa

Yhdellä suurimmista Itämerellä liikennöivistä risteilyaluksista on tänä vuonna testattu ProtectPipen innovaatiota loistavin tuloksin. Laivan jätevesijärjestelmään syötettiin aluksi Biomarine-mikrobiliuosta 8 litraa päivässä, ja jo kolmen kuukauden jälkeen oli mikrobien toiminnasta nähtävissä selkeitä lupaavia tuloksia. Putkistoon kertynyt kova virtsakivi oli vähentynyt huomattavasti. Laivan messin viemäriputki ja rasvakaivo olivat puhdistuneet, ja tukokset, hajut ja hyönteiset olivat kadonneet.

Erityisen merkittävänä laivayhtiöiden kannalta voidaan pitää rikkivetytasojen laskua, keskiarvon painuessa alle 10 ppm arvoon. Tukholman satama on asettanut laivojen poistoveden rikkivetypitoisuudelle tarkan 25 ppm raja-arvon, jonka ylittyessä laivayhtiöltä vaaditaan lisämaksuja. Aluksella oli tulosten todentamiseksi viikon mittainen vertailujakso, jolloin mikrobiliuosta ei syötetty järjestelmään. Rikkivedyn keskiarvo nousi 90 ppm:ään, ja enimmillään satamassa mitattiin jopa hengenvaarallinen 654 ppm lukema.

Testin toisessa vaiheessa mikrobiliuoksen syöttö kaksinkertaistettiin 16 litraan päivässä. Tämän myötä rikkivedyn keskiarvo on laskenut lähelle nollaa. Seuraavassa vaiheessa lasketaan liuoksen määrää vaiheittain optimaalisen tehokkuuden selvittämiseksi, ja syöttöpisteitä lisätään aluksen jokaiseen viemärilinjaan. Mikrobiliuoksen käyttämäisen myötä kemikaalien käytön tarve poistuu, eikä huoltohenkilöstön tarvitse enää käsitellä terveydelle haitallisia aineita tai poistaa tukoksia mekaanisesti.

Merkittäviä säästöjä biologisella jätevedenpuhdistuksella

ProtectPipe uskoo, että ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys voidaan tehdä houkuttelevaksi yrityksille, kunhan ne saadaan yhdistettyä tuottavuuteen. Luotettavat ja tasaiset rikkivetyarvot, alhaisemmat huoltokustannukset, laivan rakenteiden käyttöiän nouseminen sekä satama- ja jätevesimaksujen laskeminen tekevät jätevesien ympäristöystävällisestä käsittelystä hyvin houkuttelevan.

Hankinta- ja korjauskulut vähenevät jätevesijärjestelmän elinkaaren pidentyessä. Yksikin päivä, jolloin laiva ei pysty korjaustoimien vuoksi liikennöimään voi tuottaa satojen tuhansien eurojen tappiot yhtiölle. Jäteveden huolellisella puhdistamisella suojellaan laivan rakenteiden lisäksi viemäriverkostoja maissa, mikä pienentää vesilaitosten kuormitusta ja laajemmin Itämeren alueen vesistöjen herkkää ekosysteemiä.

Jatkoa seuraa

ProtectPipe:n perustaja Klas Alfthanin mukaan Rederi Ab Eckerö jatkaa liuoksen käyttöä pilotin jälkeen.

”Laivayhtiön tekninen osasto on tehnyt päätöksen implementoida järjestelmämme koko alukseen. Suunnittelemme juuri toteutusta ja syöttölaitteita on tulossa alukseen noin sata kappaletta.”

Laivojen alipainejärjestelmän mennessä tukkoon on seurauksena kymmenien / satojen hyttien viemäritukos. Tämän ehkäisemiseksi on vuosikymmeniä turvauduttu äärimmäisen vaarallisiin ja syövyttäviin happoihin. Hapot syövät samalla laivan rakenteita ja aiheuttavat lisää rikkivetyä.

”Järjestelmämme avulla vedenpuhdistusprosessi alkaa välittömästi kun wc vedetään, jolloin virtsakiveä ei pääse muodostumaan ja rikkivetyongelma poistuu. Tärkeintä on siis saavuttaa 100% varmuus, että putket eivät tukkeudu ja jätevesipuhdistus käynnistetään jo laivassa. Syöttömäärä kannattaa aina suunnitella sen mukaisesti. Säästöpotentiaali ja mielikuva, jonka laivayhtiöt pystyvät matkustajilleen antamaan käynnistämällä ennaltaehkäisevän veden puhdistuksen jo laivan viemäriputkissa, on määrittelemättömän arvokas”, toteaa Alfthan.

Laivamatkustajat ovat muuttuneet paljon ympäristötietoisemmiksi ja tästä johtuen he eivät hyväksy enää sitä, että laivayhtiöt kuormittavat toiminnallaan haurasta luontoa.

Lue koko juttu Kirkkonummen Sanomista!

Vastaa