You are currently viewing S-ryhmä tekee ympäristöystävällisyydestä kannattavaa – suoria säästöjä ennakoivalla kiinteistönhoidolla (Tiedote 14.11.2018)

S-ryhmä tekee ympäristöystävällisyydestä kannattavaa – suoria säästöjä ennakoivalla kiinteistönhoidolla (Tiedote 14.11.2018)

Tiedote 14.11.2018

Hämeenmaan Kiinteistöt Oy on yhdistänyt voimansa suomalaisen mikrobioteknologia-alan startupin ProtectPipen kanssa. ProtectPipen ympäristöystävällistä viemärinhoitojärjestelmää pilotoitiin Hämeenmaan Kiinteistöjen kohteissa Hämeenlinnassa Abc Tiiriöllä ja Sokos Hotel Vaakunassa jo vuonna 2017. Lupaavien tulosten valossa käynnistettiin laajempi pilottihanke, jossa biologinen viemärinhoitojärjestelmä otettiin käyttöön yhteensä neljässä kohteessa, Lahdessa Launeen Prismassa, ravintola El Torossa ja Amarillossa sekä Hämeenlinnan Prismassa. Nyt laajamittaisen pilotoinnin jälkeen suomalaisyrityksen kehittämän mikrobiliuoksen käyttö laajennetaan seitsemääntoista Hämeenmaan kohteeseen, jolloin Hämeenmaa ottaa suuren askeleen kohti täysin rasvaneutraalia toimintaa.

Rasvakaivo usein ravintolan murheenkryyni

Ravintoloissa keittiön putkistoon päätyy huomattava määrä orgaanista jätettä, pääosin rasvaa ja ruoantähteitä. Lain mukaan jokaisessa yli 50 lämmintä ruoka-annosta valmistavassa tai yli sata annosta jakelevassa ravintolassa on oltava toimiva rasvanerotuskaivo. Rasvanerottimien ja viemäriputkien toimintakuntoisuus on ensisijaisen tärkeää liiketoiminnan kannalta, sillä yksikin päivä, jolloin ravintola joudutaan tukoksen takia pitämään suljettuna, tuottaa tappiota. Mahdolliset viemärihajut ja hyönteiset vaikuttavat negatiivisesti myös asiakaskokemukseen.

Rasvanerotuskaivojen tyhjennys tuottaa usein päänvaivaa, varsinkin jos erottimen pinnalle kerääntynyt rasva on päässyt kovettumaan. Tämä johtaa usein myös siihen, ettei erottimen hälytysjärjestelmä toimi kunnolla. Kovettunut rasvakerros täytyy hajottaa manuaalisesti, mikä edelleen nostaa huoltokustannuksia. Hämeenmaan kiinteistöissä toteutetun pilotoinnin päätavoitteina oli pidentää rasvakaivojen tiheää tyhjennyssykliä sekä poistaa epämiellyttävät viemärihajut ja banaanikärpäset kustannustehokkaasti.

Lahden Amarillon keittiömestarin Ville Vanhalan mukaan myös Amarillossa oli ennen mikrobiliuoksen käyttöönottoa ollut viemärin tukkeumia sekä välillä hajuhaittoja ja banaanikärpäsiä. Ennakoivan viemärinhoidon aloittamisen jälkeen banaanikärpäset vähentyivät ravintolassa huomattavasti. Pilottijakson päätyttyä ongelmat palasivat, “huomattiin, että kärpäset tulivat takaisin”, Vanhala kertoo. Lahden Amarillo on yksi Hämeenmaan kiinteistöjen seitsemästätoista kohteesta, joissa ProtectPipen ennakoiva viemärinhoitojärjestelmä otetaan käyttöön, joten banaanikärpäsistä päästään vastaisuudessakin.

Yksi ratkaiseva tekijä ProtectPipen biologisen viemärinhoitoratkaisun käyttöönotossa Hämeenmaan kiinteistöissä oli entisen huoltopäällikön Satu Niirasen mukaan järjestelmän tuomat säästöt. Mikrobiliuoksen käyttäminen luo säästöjä jo suorissa kustannuksissa, kun huomioidaan rasvanerotuskaivojen tiheä tyhjennysväli, toistuvat huoltokäynnit, putkitukokset ja hyönteismyrkytykset. Ennakoivan viemärinhoidon avulla pyritään lisäksi tekemään jätevesipumpuista huoltovapaita ja pidentämään sekä niiden että putkien elinkaarta, mikä tuo kiinteistöille lisäsäästöjä tulevaisuudessa.

“Suurin syy oli se, että pilottikohteiden avulla pystyttiin käytännössä osoittamaan, että mikrobiliuoksen käyttäminen on meille kustannustehokasta”, Niiranen selvittää. Rasvanerottimien tyhjennyskustannukset ovat Hämeenmaalla olleet melko suuria, johtuen erotinkaivojen tiheästä tyhjennyssyklistä. Mikrobiliuoksen avulla sykliä pystytään pidentämään, mikä Niirasen mukaan alentaa kustannuksia ja samalla parantaa rasvanerottimien toimivuutta sekä vähentää ongelmien mahdollisuutta.

ProtectPipen myyntijohtajan Mikael Aarnisaaren mukaan Hämeenmaan Kiinteistöt oli aiemminkin hoitanut rasvanerotuskaivojaan ja viemäreitään erityisen esimerkillisesti. “Projektiin oli hieno lähteä, kun vastapuolella oli taho, joka ymmärtää, että ennakoivilla toimenpiteillä säästetään pitkällä aikavälillä kuluissa aina”, Aarnisaari hehkuttaa. Yhteistyö ProtectPipen kanssa on Niirasenkin mielestä ollut hyvää ja antoisaa. “Asiat on hoidettu mallikkaasti ja yhdessä sovitulla tavalla”, hän kiittelee.

Vastuullisuus yksi Hämeenmaan keskeisistä arvoista

Ympäristövaikutuksien vähentämiseksi on Hämeenmaalla tehty pitkäjänteistä työtä jo vuosia. Kolmessa Osuuskauppa Hämeenmaan toimipaikoista on jo osittain siirrytty aurinkosähköön ja S-ryhmä on ollut näkyvästi mukana torjumassa ruokahävikkiä. Yhteistyö ProtectPipen kanssa on luonnollinen jatkumo Hämeenmaan matkalla kohti entistä vastuullisempaa osuuskauppaa.

Suomalaisyrityksen kehittämä ympäristöystävällinen mikrobiliuos pitää rasvanerotuskaivon sisällön juoksevana ja hajuttomana pidentäen kaivon tyhjennyssykliä ja helpottaen itse toimenpidettä. Samalla poistuu myös banaanikärpästen kasvualusta. Mikrobiliuoksen sisältämät bakteerikannat kirjaimellisesti syövät putkiin kerääntyneen orgaanisen jätteen muuntaen sen aineenvaihduntansa kautta harmittomaksi vedeksi ja hiilidioksidiksi. Takaamalla rasvanerotuskaivojen toimintakuntoisuus voidaan varmistaa, ettei vedenpuhdistuslaitoksille päädy haitallisia määriä rasvaa. Tuottamalla puhtaampaa jätevettä, Hämeenmaa on mukana pitämässä huolta yhteisestä Itämerestämme.

Ympäristöystävällisyys oli Satu Niirasen mukaan myös tärkeä tekijä. “On merkityksellistä, että tätäkin kautta voidaan huolehtia näistä asioista”, hän summaa.

Vastaa