Oma tili My account My account Konto Minu konto

Ennakoiva viemärinhoito – kuin hampaiden pesu putkistoille.

Preventiv rörvård – som tandtvätt för rören

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

Ravintolan rasvakaivo on usein tukossa ja rasvakaivon tyhjennys on hankalaa ja kallista. Lisäksi tukkiutunut rasvakaivo saattaa rikkoa ympäristönsuojeluasetusta sekä rakentamismääräyskokoelmaa. Toimivan viemärinhoitojärjestelmän avulla rasvanerotuskaivo pysyy juoksevana ja sen toimintaedellytykset täyttyvät.

 

Teollisuudenalat vastaavat jätevesien asianmukaisesta esikäsittelystä

Ympäristönsuojeluasetus (36 §) määrää, että teollisuusvedet ja muut pilaavia aineita sisältävät jätevedet on esikäsiteltävä asianmukaisella tavalla ennen niiden johtamista vesihuoltolaitoksen viemäriin. Teollisuudenalojen jätevesiä käsittelevän päätöksen (365/1994) mukaan teollisuusjätevesien esikäsittelyn avulla voidaan suojella viemäriverkoston ja puhdistamojen työntekijöiden terveyttä. Esikäsittelyn avulla myös estetään ympäristöön kohdistuvat haitat ja mahdollistetaan puhdistusprosessin toiminta. Esikäsittelyn avulla myös varmistetaan, että viemäriverkko, puhdistamot tai niihin liittyvät laitteet eivät vaurioidu. Lisäksi esikäsittely takaa, ettei puhdistamon päästöistä kohdistu ympäristölle haittoja ja että liete sijoitetaan turvallisella ja ympäristöystävällisellä tavalla. Jos ympäristönsuojeluasetuksen mukaiset vaatimukset eivät täyty, voi vesihuoltolaitos kieltäytyä ottamatta jätevesiä vastaan. Rasvakaivon tyhjennys ja se, että rasvakaivo pysyy juoksevana takaavat, ettei jäteveden mukana kulje ympäristölle haitallisia, puhdistamoja vahingoittavia aineita vedenhuoltolaitokseen.

 

Rasvanerotin on varustettava käyttövarmalla erotinlaitteistolla

Rakentamismääräyskokoelmassa (D1) edellytetään, että jätevesilaitteisto tulee varustaa tarpeellisin erotin- ja käsittelylaittein, jos jätevesi sisältää haitallisissa määrin rasvaa.  Mitoitusohjeiden mukaan rasvanerottimia tarvitaan, kun valmistuskeittiössä valmistetaan yli 50 annosta päivässä, jakelukeittiössä yli 100 annosta päivässä tai kyseessä on grilli, teurastamo, lihanjalostamo tai vastaava. Vesihuoltolaitosten toimitusehdoissa on yleensä määrätty, ettei laitoksen viemäriin saa johtaa haittaa tai vahingon vaaraa tuottavasti rasvaa tai öljyä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista tai vaikeuttaa viemärivesien käsittelyä. Lisäksi on edellytetty, että erotinlaitteisto on käyttövarma ja sijoitetaan siten, että se on helposti huollettavissa ja tyhjennettävissä. Rasvanerottimessa tulee olla toimiva hälytysautomatiikka. Asiakas on korvausvelvollinen haitoista ja vahingoista, joita edellä mainittujen määräysten rikkominen aiheuttaa. Kiinteistön omistaja on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Pahimmassa tapauksessa rasvakaivo saattaa tulvia yli kadulle asti, ja kiinteistön omistaja on korvausvelvollinen.

 

Rasvakaivo pysyy juoksevana oikean viemärinhoitojärjestelmän avulla

Tukkiutunut rasvakaivo ei täytä rakentamismääräyskokoelman ehtoja. Tukkiutunut rasvanerotuskaivo saattaa johtaa haittaa tuottavissa määrin rasvaa tai öljyä vesihuoltolaitokselle, ja kiinteistön omistaja on vastuussa koituvista haitoista. Tukkiutunut rasvakaivo estää myös hälytysanturien toiminnan, mikä rikkoo määräyksiä. Rasva-anturien toiminta on siis taattu vain, kun rasvakaivot ovat jatkuvasti juoksettuneessa tilassa. Iso osa ravintoloista kärsii rasvanerotuskaivon tukkeutumisesta tai jopa kivettymisestä. Tehokkaan viemärinhoitojärjestelmämme avulla rasvakaivon tyhjennys on helpompaa, rasvakaivo pysyy juoksevana ja rasvanerotuskaivon puhdistusväli harvenee.

 

 

X