Oma tili My account My account Konto Minu konto

Ennakoiva viemärinhoito – kuin hampaiden pesu putkistoille.

Preventiv rörvård – som tandtvätt för rören

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

%

Ravintoloiden rasvanerotuskaivoista on lainvastaisessa toimintakunnossa

Ratkaisumme Ravintoloille

BIOFLOW-mikrobiliuos viemäriputkien ja rasvanerotuskaivojen hoitoon

 

 • Rasvanerotuskaivojen tyhjennystarve harvenee kuukausilla, ja tyhjennys on helpompaa ja miellyttävämpää
 • Putket eivät tukkiudu, eli niistä ei koidu liiketoimintariskiä
 • Tarve kemikaalien käytölle poistuu
 • Mikrobiliuoksen avulla rasvanerotuskaivot saadaan lainmukaiseen, toimivaan kuntoon
 • Hajujen poistuessa myös banaanikärpäset vähenevät oleellisesti
 • Asiakastyytyväisyys lisääntyy huomattavasti

BIOFLOW

Aktiiviset mikrobit

ProtectPipen BIOFLOW-mikrobiliuos hyödyntää eläviä bakteereja orgaanisen jätteen poistamiseksi viemäriputkista ja rasvanerotuskaivoista. Bakteerimme ovat tehokkaita, vastustuskykyisiä ja ympäristöystävällisiä.

Turvallinen ratkaisu

BIOFLOW-liuokseen on eristetty tehokkaimmat bakteerit suomalaisilta vedenpuhdistamoilta Helsingin Yliopiston biologian laitoksen tutkijoiden kanssa tehdyn tutkimustyön jälkeen. Bakteeerit eivät aiheuta haittoja ihmisille tai ympäristölle.

Viisi tehokasta bakteerikantaa

BIOFLOW sisältää viittä eri bakteerikantaa, jotka käyttävät orgaanista jätettä ravinnokseen, poistaen niin rasvan, proteiinin, tärkkelyksen, selluloosan kuin rikkivedynkin. Bakteerien aineenvaihdunta muuttaa nämä aineet harmittomaksi hiilidioksidiksi, vedeksi ja bakteerin biomassaksi.

Vihreä ratkaisu

Bakteerimme ovat ympäristöystävällisiä, ja ne vähentävät kemikaalien ja materiaalien kulutusta. Vastustuskykyiset bakteerit pitävät rasvanerotuskaivon juoksevana, hajuttomana ja helppohoitoisena.

Kysy lisää

 

Yleisimmät haasteet ravintoloissa

Orgaanisen jätteen kertyminen putkistoon aiheuttaa monenlaisia ongelmia, jotka ovat usein epämiellyttäviä, aikaavieviä ja kalliita.

 

Tukkeutuneet ja hitaasti vetävät viemärit

 

 • Rasvat, öljyt ja muut orgaaniset jätteet kertyvät viemäriputkiin sekä rasvanerotuskaivoihin, aiheuttaen tukkeumia.
 • Tämä ongelma on yleistynyt energiaystävällisten tiskikoneiden viimeaikaisen kehityksen myötä, sillä koneet käyttävät aiempaa vähemmän ja kylmempää vettä.
 • Entsyymeihin, happoihin ja lipeään perustuvat putkenavaustuotteet toimivat vain paikallisesti liuottaen tukoksen tieltään. Nämä aineet ovat kuitenkin terveydelle ja ympäristölle myrkyllisiä, vaurioittavat putkistoa, sekä lisäävät happikatoa.

 

Pahat hajut ja haurastuminen

 

 • Orgaanisen jätteen mädäntyessä putkistoon muodostuu haitallisia kaasuja, kuten rikkivetyä, joka haurastuttaa viemäriputkia.
 • Rikkivety muuttuu putken yläpinnalla rikkihapoksi, joka syövyttää varsinkin metalli- ja betoniputkia erittäin voimakkaasti.
 • Rikkivety on myös terveydelle haitallinen ja sen muodostuessa syntyy huomattavia hajuhaittoja. Viemäriputkiston kaasut ovat usein pääsyy myös hyönteisten esiintymiselle keittiötiloissa.

 

Rasvanerotuskaivon kallis ja rakenteita vahingoittava tyhjentäminen

 

 • Hoitamatta jääneeseen rasvanerotuskaivoon muodostuu kova pinta kertyneestä rasvasta ja öljystä, mikä vaikeuttaa kaivon tyhjentämistä ja aiheuttaa vahinkoa rakenteille. Tämä on ensisijainen syy lain edellyttämän hälytysjärjestelmän toimimattomuuteen.
 • Kovaa karstoittunutta rasvaa on erittäin vaikeaa poistaa rasvanerottimen reunoista.
 • Tyhjentäminen poistaa orgaanisen jätteen rasvanerotuskaivosta, muttei viemäriputkistosta –  BIOFLOW-mikrobiliuos huolehtii myös putkiston kunnossapidosta.

 

Korotettu jätevesimaksu ja korvausvaatimukset

 

 • Vesilaitokset veloittavat korotetun jätevesimaksun öljyjen ja rasvojen johtamisesta kunnalliseen viemäriverkostoon. Viemärinhoidon laiminlyönti voi aiheuttaa vaurioita kunnalliseen viemäriverkostoon, mistä voi syntyä korvausvaatimuksia.
 • Tehtaisiin ja tuotantolaitoksiin kohdistetaan korotettuja jätevesimaksuja, jos niiden FOG-, TSS-, BOG- sekä H2S-arvot ylittävät sallitut raja-arvot.
 • Kiinteistön omistaja on ankarassa vastuussa rasvanerottimen toimivuudesta.

 

Ennen ja jälkeen

Ravintola Bronda  Kahden kuukauden pilottijakson aikana rasvanerotuskaivon tukkeumat vähentyivät selkeästi, ja haitalliset hajut poistuivat. Rasvanerotin toimii nyt lain edellyttämällä tavalla.

Stefan’s Steakhouse Kahden kuukauden pilottijakson aikana BIOFLOW mikrobiliuos onnistui puhdistamaan lähes täysin tukkeutuneen rasvanerotuskaivon. Rasvanerotin toimii nyt lain edellyttämällä tavalla.

Tulokset

Puhdistaa tukkeumat putkistosta

BIOFLOW-mikrobiliuos poistaa tehokkaasti putkistoon kerääntyneen lietteen, ja ennaltaehkäisee uusien tukkeutumien muodostumista.

Pidentää rasvanerotuskaivon tyhjennysväliä

BIOFLOW-mikrobiliuos poistaa orgaanisen jätteen rasvanerotuskaivosta, vähentäen epämiellyttäviä hajuja ja pidentäen rasvanerotuskaivon tyhjennysväliä.

Nostaa viemäriputkiston ja rasvanerotuskaivon käyttöikää

Lietekertymät muodostuvat orgaanisesta jätteestä, joka mädäntyessään muodostaa jätevesijärjestelmiä haurastuttavaa rikkivetyä. BIOFLOW poistaa orgaanisen jätteen putkistosta ja rasvanerotuskaivosta, pidentäen niiden käyttöikää ja siirtäen haurastuneista putkista johtuvan putkiremontin tarvetta.

Poistaa hajut ja hyönteiset

Orgaanisen jätteen mädäntyessä ovat hajuhaitat yleisiä. Putkistoissa muodostuvat hajut houkuttelevat hyönteisiä, jotka pesiytyvät orgaaniseen jätteeseen. BIOFLOW puhdistaa orgaanisen jätteen putkistosta, poistaen samalla hajuhaitat ja banaanikärpäset.

Alentaa huoltokuluja

BIOFLOW-liuoksen puhdistaessa putket, ei enää ole tarvetta mekaaniselle tai kemialliselle putkenavaukselle. Rasvanerotin pysyy juoksevana, eli sen tyhjentäminen on helppoa ja hajutonta, minkä lisäksi sen tyhjennysväli kasvaa huomattavasti.

Suojelee ympäristöä

BIOFLOW ennaltaehkäisee tehokkaasti haitallisten aineiden kulkeutumista jäteveden mukana Itämereen. Kemiallisille putkenavaajille ei enää ole tarvetta, ja rakennusmateriaaleja säästyy järjestelmän elinkaaren pidentyessä. Tuotteemme ovat pH-neutraaleja ja ne valmistetaan Suomessa.

 

 

ProtectPipe

Luonnollinen ja tehokas ratkaisu rasvanerotuskaivon ja viemäriputkiston haasteisiin

Olemme suomalainen mikrobioteknologiayritys. Tuotamme eläviä mikrobikantoja sisältävää BIOFLOW-liuosta, joka poistaa orgaanisen jätteen putkistoista luonnollisella tavalla. Mikrobiliuos kulkeutuu putkiston kertymäkohtiin, ja aktiiviset bakteerimme käyttävät lietteitä ravintoaineenaan. Tämä pysäyttää biologisen korroosion putkien sisällä, helpottaa rasvanerotuskaivon tyhjennystä, sekä estää haitallisten jätteiden päätymisen herkkään Itämereen.

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"8","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

Aikajana

Mikrobien lyhyt historia vedenpuhdistuksessa:

N

1920-luku – Bakteerien aikakausi

 • Nykyaikainen jätevedenkäsittely perustuu elävien mikrobikantojen viljelyyn puhdistusaltaissa. Suomeen perustettiin ensimmäinen bakteeripohjainen vedenpuhdistuslaitos 1920-luvulla.
 • Yksi vedenpuhdistamojen tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia vettä puhdistavasta herkästä bakteerikannasta.

1970-luku – Entsyymit viemärinhoidossa

 • Ensimmäiset yritykset tuottaa biologisia viemärinhoitotuotteita perustuivat bakteerien “hampaina” toimiviin entsyymeihin.
 • Entsyymit ovat biologisia katalyyttejä, jotka muuntavat rasvan kiinteästä juoksevaan muotoon eli rasvahapoksi, sallien niiden kulkeutumisen jätevesijärjestelmän ja rasvanerottelukaivon läpi.
 • Entsyymit eivät kuitenkaan neutralisoi rasvaa ja öljyä, ja ne palautuvat kiinteään muotoon päätyessään kosketuksiin kylmän veden kanssa kunnallisessa viemäriputkessa tai pumppaamossa.
 • Entsyymit ovat kiellettyjä monissa maissa ja kunnissa.

1980-luku – Bakteeri-itiöt vedenpuhdistuksessa

 • Entsyymien aiheuttamat massiiviset ongelmat kunnallisessa viemäriverkostossa johtivat vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseen, jotka kykenisivät neutralisoimaan viemäriputkiin kerääntyneet haitalliset aineet.
 • Uusi ratkaisu löytyi mikrobioteknologian kehitystyön tuloksena lepoitiöbakteereista.
 • Itiöbakteerit ovat usein kuivajäädytettyjä ja ollakseen tehokkaita ne vaativat heräämisjakson, jonka kesto vaihtelee useista tunneista päiviin.
 • Bakteerien heräämisen viive on suurimmalle osalle jätevesilinjastoista kuitenkin liian pitkä, eikä ratkaisu kykene tuottamaan riittäviä tuloksia.
 • Vain yhden bakteerikannan on mahdollista kasvaa kerrallaan itiöihin perustuvissa laitteistoissa, jolloin teho jää suppeaksi.

2000-luku – Eläviä mikrobikantoja sisältävä liuos

 • Teknologiset saavutukset mikrobioteknologian saralla ovat johtaneet sellaisten mikrobikantojen kehittämiseen, jotka selviävät ja pystyvät toimimaan jätevesilinjastojen ja rasvanerottelukaivojen vaativissa olosuhteissa.
 • Erittäin vastustuskykyiset ja nopeasti reagoivat bakteerikannat kykenevät aloittamaan puhdistusprosessin ongelman juuresta, jolloin prosessi on kaikista tehokkain ja vaikutukset positiiviset vaikutukset ulottuvat aina vedenpuhdistamolle asti.
 • Viimeaikaisimpiin edistysaskeliin kuuluvat bakteerit, jotka tehoavat tiettyihin haitallisiin aineisiin, kuten proteiiniin, rasvaan, tärkkelykseen sekä rikkivetyyn.

Ajankohtaista

Ravintolan rasvakaivo on pidettävä juoksevana

Ravintolan rasvakaivo on pidettävä juoksevana

Ravintolan rasvakaivo on usein tukossa ja rasvakaivon tyhjennys on hankalaa ja kallista. Lisäksi tukkiutunut rasvakaivo saattaa rikkoa ... Read More

Eroon banaanikärpäsistä ravintolassa – häädä hyönteiset putkistoista

Eroon banaanikärpäsistä ravintolassa – häädä hyönteiset putkistoista

Kaikki ravintolat tahtovat eroon banaanikärpäsistä, sillä pikkukärpäset häiritsevät niin asiakkaita kuin ravintoloiden henkilökuntaa. ... Read More

Ravintolan rasvanerotuskaivo vaatii toimivan hälytysanturin

Ravintolan rasvanerotuskaivo vaatii toimivan hälytysanturin

Jos ravintolan rasvanerotuskaivo on tukossa, hälytysantureiden toiminta on häiriintynyt, mikä voi aiheuttaa kiinteistön tai ravintolan ... Read More

 

2746064-8
Helsinki
010 574 9990
[email protected]

X