Laivojen putkia pidetään auki hapoilla – bakteerit turvallisempi, tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto

Laivojen putkia pidetään auki hapoilla – bakteerit turvallisempi, tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto

Laivojen jätevesijärjestelmä on jatkuvasti kovalla kuormituksella. Putkistoon päätyy paljon ruoantähteitä, rasvaa, hiuksia ja muuta orgaanista jätettä. Suuria ongelmia risteilijöillä aiheuttaa erityisesti putkiin kerääntyvä virtsakivi, joka on erittäin kovaa ja hankalasti poistettavaa. Joissain tapauksissa virtsakiveä on saattanut kerääntyä niin paljon, että se on tukkinut putken lähes kokonaan. Putki menee tällöin erittäin helposti tukkoon esimerkiksi paperista, kun se on jo valmiiksi ahdas virtsakiven vuoksi. Virtsakiveä on perinteisesti poistettu putkista mekaanisesti ja erilaisilla kemikaaleilla kuten hapoilla.

Happojen käyttö laivoilla on todella runsasta, jotta putket saataisiin pidettyä toimintakunnossa. Hapot ovat erittäin vahvoja, minkä vuoksi ne aiheuttavat työturvallisuusriskejä, putkien korroosiota ja ympäristöhaittoja. Erään yleisesti laivoilla käytössä olevan hapon käyttöturvallisuustiedotteen mukaan aine voi aiheuttaa vakavia iho- ja silmävaurioita. Happoa käsiteltäessä tulisi käyttää suojaavaa vaatetusta, hapon kestäviä hanskoja ja kasvo- tai silmäsuojusta. Jos happoa pääsee huomaamatta vuotamaan ympäristöön, se aiheuttaa vakavia riskejä.

Sen lisäksi, että hapot ovat vaarallisia ihmisille, ne vahingoittavat myös jätevesijärjestelmää. Vahvat hapot syövyttävät putkia, minkä vuoksi putket haurastuvat nopeammin. Tämä aiheuttaa laivoilla ylimääräistä korjaustarvetta ja lisää ylläpitokustannuksia. Hapot ovat viemärinhoidossa myös suhteellisen tehottomia. Viemäriin kaadettaessa hapot toimivat hyvin noin 5-10 metrin matkalla, minkä jälkeen ne laimenevat veteen siinä määrin, että niiden teho katoaa. Happojen käytössä ongelmallista on myös se, että ne valuvat putken pohjalle ja puhdistavat vain osan putkesta. Putken pohjalla on usein nähtävissä hapon virtsakiveen syövyttämä kouru.

Vahvat hapot kuten muutkaan kemikaalit eivät tee hyvää ympäristölle. ProtectPipe on kehittänyt laivojen viemäriongelmiin ratkaisun, joka pitää putket puhtaana ilman ympäristölle ja ihmisille vaarallisia kemikaaleja. Automaattinen järjestelmämme annostelee laivan putkiin mikrobiliuosta, jonka sisältämät bakteerit syövät orgaanisen jätteen putkistosta ja pitävät ne puhtaana myös virtsakivestä. Ratkaisumme ei syövytä putkia, vaan nimenomaan ehkäisee niiden korroosiota, koska orgaanisen aineen mädäntyessä syntyvää rikkivetyä ja rikkihappoa ei enää liuoksemme käytön ansiosta muodostu. Bakteerit myös leviävät ja lisääntyvät putkistossa, jolloin puhdistusteho ulottuu koko jätevesijärjestelmään. Ratkaisumme on turvallinen sekä työntekijöille että ympäristölle, koska se sisältää ei-patogeenisiä, luonnon omia bakteereita.

Vastaa

Close Menu
×
×

Cart