Jätevedenkäsittely – historiasta tulevaisuuteen
ProtectPipen annostelujärjestelmä Maarianhaminan jätevedenpuhdistamolla.

Jätevedenkäsittely – historiasta tulevaisuuteen

Suomi alkoi teollistua ja kaupungistua 1800-luvun loppupuolella. Ennen viemäriverkoston rakentamista jätevedet valuivat kaupungeissa hallitsemattomasti ojiin, lähivesistöihin, maapohjaan, kellareihin ja kaivoihin. Hygieniahaitat olivat merkittäviä ja tarve vesihuollon kehittämiselle kasvoi. Viemäriverkostoa alettiin Helsingissä rakentaa 1870-luvun jälkipuolella, mutta jätevedenpuhdistusta ei vielä tuolloin katsottu tarpeelliseksi. Vesivessat alkoivat yleistyä 1900-luvun alussa, mikä johti rantavesien pilaantumiseen. Törkyiset ja leväiset rantavedet sekä asukkaiden painostus asian ratkaisemiseksi johti jätevedenpuhdistuslaitosten suunniteluun ja rakentamiseen. Ensimmäiset jätevedenpuhdistuslaitokset valmistuivat vuonna 1910 Helsinkiin ja Lahteen.

Seuraavina vuosikymmeninä puhdistamoita rakennettiin lisää vastaamaan kasvavien kaupunkien jätevedenkäsittelyn tarvetta. Puhdistuskapasiteetti kasvoi nopeasti 1960-luvulla, mutta sen teho ei silti riittänyt puhdistamaan alati kasvavan väestön jätevesiä. Rantavedet olivat edelleen huonossa kunnossa. Lopulta päädyttiin kokeilemaan ravinteiden poistoa jätevedestä, jotta rehevöityminen saataisiin pysähtymään. Fosforin poisto otettiin kokeiluun ensimmäistä kertaa 1970-luvulla ja typen poisto 1990-luvulla. Nykyään pääkaupunkiseudun jätevedet johdetaan matalien rantavesien sijaan avomerelle.

Jätevedenkäsittely on yli satavuotisen historiansa aikana kehittynyt jokseenkin hitaasti. Vielä nykyäänkin osa jäteveden sisältämistä ravinteista, kuten typestä ja fosforista, jää puhdistettuun jäteveteen. Uusia keinoja kaivataan tehostamaan jätevedenpuhdistusta, jotta se saadaan vastaamaan alati kasvavaa jäteveden määrää ja muuttuvia olosuhteita. Yksi keino olisi valjastaa koko olemassa oleva viemäriverkosto jäteveden biologiseen puhdistukseen lisäämällä viemäriin bakteereita, jotka käyttävät jäteveden orgaanista ainesta ravintonaan ja poistavat sitä kautta jätevedestä ravinteita. Tämä on mahdollista esimerkiksi ProtectPipen mikrobiliuoksen avulla. Olemme tällä hetkellä testaamassa jätevedenpuhdistuksen tehostamista Maarianhaminan jätevedenpuhdistamolla. Tästä projektista uutisoitiin myös lehdessä tällä viikolla. Jutun voi lukea joko kotisivuiltamme tai Turun Sanomista.

Tulevaisuudessa jätevettä saatetaan käyttää hyödyksi ja kierrättää nykyistä tehokkaammin. Uudistuvan teknologian myötä jätevedestä on esimerkiksi mahdollisuus saada talteen erilaisia mineraaleja ja materiaaleja ja jäteveden ravinteita voidaan käyttää bioenergiaa ja -kemikaaleja tuottavien levien kasvattamiseen. Puhdistettua jätevettä voidaan myös kierrättää esimerkiksi teollisuuden prosesseissa.

Tulevaisuus näyttää, mihin suuntaan jätevedenpuhdistus kehittyy.

Lähteet:

HSY, Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917-2017, VTT

Vastaa

Close Menu
×
×

Cart