Oma tili My account My account Konto Minu konto

Ennakoiva viemärinhoito – kuin hampaiden pesu putkistoille.

Preventiv rörvård – som tandtvätt för rören

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

Preventive sewer care – like a toothbrush for the pipeline.

%

Läänemeri

on saastunud reoveega – muudame olukorda

ProtectPipe

Kas Sa teadsid, et kuni 85 % torude ümbervahetamise projektidest viiakse ellu haprate ja rabedate äravoolutorude tõttu?

Ökoloogiline lahendus rasvaeraldaja ja torustiku probleemidele

Me oleme Soome mikrobiotehnoloogia ettevõte. Me toodame mikroobilist lahendust, mis eemaldab orgaanilised jäätmed/ reostuse äravoolutorudest loomulikul viisil. Mikroobiline lahendus liigub piirkondadesse, kus on ehitatud torustik ja mis hävitab reostuse. See on ökoloogiline viis/ meetod errosiooni peatamiseks torudes ja ennetab kahjuliku reostuse sisenemise Balti mere haprasse ja tundlikusse ökosüsteemi.

KOHTU MEIE MEESKONNAGA
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"8","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

UUDISED

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Põhilised/ levinud probleemid äravoolutorudes

Orgaanilise jäätmete/ reostuse kuhjumine äravoolutorudes põhjustab mitmeid ebameeldivaid probleeme, mille lahendamine on aeganõudev ja kallis.

Ummistunud ja aeglased äravoolutorud

 • Rasv, õli, määrded ja teised kuhjunud orgaanilised reostused äravoolutorudes ning rasvafilter põhjustavad ummistusi.
 • See probleem on levinud energiasäästlikes nõudepesumasinates, mis kasutavad vähem ja külmemat vett.

Ebameeldivad lõhnad ja errosioon

 • Orgaanilise reostuse kuhjumine torudes, mürgised gaasid nagu hüdrogeensed sulfiidid muudavad ja murendavad torusid.
 • Hüdrogeensed sulfiidid on kahjulikud ja toodavad märkimisväärseid lõhnaga seotud probleeme. Äravoolutorudes olevad gaasid on tavaliselt peamine põhjus putukate kahjuritõrjeks köögipiirkondades.

Rasvafiltri pumpamine on kallis ja võib kahjustada struktuuri

 • Rasv ja õli moodustavad raske pinna valesti käsitletud rasvafiltris, mis teeb puhastamise raskemaks ja võib struktuuri kahjustada. See on peamine põhjus, miks häiresüsteemid ei tööta nii nagu need seadusest tulenevalt peaksid.
 • Rasvafiltri puhastamine eemaldab orgaanilise reostuse kogumiku, aga see ei eemalda seda äravoolutorust – BIOFLOW mikroobiline lahendus käsitleb tervet süsteemi.

Suurenenud kanalisatsiooni tasud/ arved ja kompensatsooni nõuded

 • Veega varustavad firmad tõstavad kanalisatsiooni tasu firmades, mis lasevad õli ja rasva omavalitsuse/ munitsipaal kanalisatsioonisüsteemi. See võib põhjustada kahjustusi ühiskastuses olevas kanalisatsioonisüsteemis ja tuua kaasa kompensatsiooni nõudmised.
 • Tehased ja vabrikud on kõrgema kanalisatsiooni tasuga sihtgrupp, kui nende FOG, TSS, BOD ja H2S kogus ületab lubatud limiidid.

Ajajoon

Lühiajalugu mikroobide kasutamisest vee puhastamisel:

N

1920.-ndad – bakterite ajastu

 • Kaasaegne reovee puhastamise protsess põhineb mahutites/ paakides elavatel mikroobidel. Esimene bakteritel põhinev vee puhastamise asutus Soomes avati 1920.-ndatel.
 • Üks tähtsamaid ülesandeid vee puhastamisel on säilitada tundlik bakteriaalne populatsioon, mis puhastab vett.

1970.-ndad – kanalisatsiooni puhastavad ensüümid

 • Esimene katse luua biloogilised kanalisatsiooni puhastamise tooted põhinesid ensüümidel, mis käitusid nagu bakterite „hambad“.
 • Ensüümid on bioloogilised katalüsaatorid, mis moondavad rasva vedelikuks, rasvased happed, mis võimaldab sel siseneda kanalisatsioonisüsteemi ja rasvafiltrisse.
 • Ensüümid ei neutraliseeri siiski rasva, õli ja määrdeid ja need tahkuvad uuesti olles jõudnud omavalitsuse/ munitsipaal kanalisatsiooni külma vette.
 • Ensüümid on paljudes riikides ja omavalitsustes keelatud.

1980.-ndad – bakteriaalsed spoorid vee puhastamises

 • Ensüümide poolt põhjustatud massiivsed probleemid omavalitsuse/ munitsipaal kanalisatsioonis sundisid ühiskonda otsima alternatiivsid lahendusi, mis neutraliseeriksid kanalisatsiooni kogunenud kahjulikud ained. Arengud mikrobiotehnoloogias viisid uuele lahendusele: mitte aktiivsed (nö magavad) bakteriaalsed spoorid.
 • Bakteriaalsed spoorid on tihti külmunud, ühe koha peal seisvad ja vajavad „ärkamisaega“ mitu tundi, isegi päevi enne, kui muutuvad efektiivseteks.
 • Enamikel kanalisatsooniliinidel puudub vajalik säilitamiseaeg ja süsteem ei suuda viia adekvaatse tulemuseni.

2000.-ndad – elav bakteriaalne lahendus

 • Tehnoloogilised arengud mikrobiotehnoloogias on viinud elavate bakterite arenguni. Need bakterid on võimelised ellu jääma ja olema efektiivsed kanalisatsiooniliinide ja rasvafiltri nõudlikes tingimustes. Äärmiselt elastsed ja kiiresti reageerivad bakterid saavad algust teha puhastamise protsessiga juba probleemi algallikas, kus nad on kõige efektiivsemad ja mõjutavad ka edaspidist veepuhastamise protsessi.
 • Hiljutised arengud on näidanud, et mikroorganismide uued liigid on sihtrühmaks spetsiaalsetele kahjulikele toitainetele nagu proteiin, rasv, tärklis ja hüdrogeensed sulfiidid.

MEIE LAHENDUS

BIOFLOW on ökonoomne ja keskkonnasõbralik meetod äravoolutorude säilitamiseks. Mikroobiline lahendus eemaldab kujunud reostuse äravoolutorudest turvaliselt ja jätkusuutlikult, mis pikendab torude eluiga.

Ensüümid

 • FOG muutmine rasvaseks happeks, mis tahkub omavalitsuse/ munitsipaal kanalisatsioonisüsteemis.
 • • Ensüümid ei eemalda orgaanilist reostust, vaid liigutavad seda teise kohta, mille tagajärg on omavalitsuse/ munitsipaal kanalisatsioonisüsteemi ummistus.
s

Keelatud mitmetes linnades ja omavalitsustes.

BIOFLOW aktiivsed mikroorganismid

 • Bakterid BIOFLOW mikroobilises lahenduses eemaldavad orgaanilise reostuse äravoolutorudes ja rasvafiltrites.
 • BIOFLOW on arenduse ja pingutuste tulemus Soomes, mis muudab orgaanilised jäätmed/ reostuse kahjutuks veeks ja süsihappegaasiks loomulikul viisil.
N

Turvaline ja keskkonnasõbralik alternatiiv

BIOFLOW

Aktiivsed mikroorganismid

ProtectPipe BIOFLOW kasutab ensüümide asemel mikroobe, et lagundada orgaanilist reostust äravoolutorudes ja rasvafiltrites.

Turvaline lahendus

BIOFLOW tooted kasutavad samu liike batereid nagu vee puhastamise asutused. Bakterid on inimestele ja keskkonnale ohutud.

Ideaalne kooslus mikroorganismidest

BIOFLOW on mikroobiline lahendus, mis arendati orgaanilise reostuse eemaldamiseks äravoolutorudest ja rasvafiltritest. BIOFLOW koosneb viiest erinevast bakteriliigist, mis töötavad koos, et lagundada proteiini, tärklist, tselluloosi ja hüdrogeenseid sulfiide.

Roheline lahendus

Mikroorganismid on turvalised ja keskkonnasõbralikud ja ei kahjusta meie veekogusid. Mikroorganismid on ka jätkusuutlik ja püsiv lahendus äravoolutorudele ja rasvafiltritele.

TULEMUSED

Ummistused eemaldatakse torudest

BIOFLOW eemaldab kuhjunud reostuse äravoolutorust efektiivselt ja ennetab uute ummistuste tekkimist.

Rasvafiltrid ei vaja puhastamist nii tihti

BIOFLOW lahendus eemaldab orgaanilise reostuse rasvafiltritest, mille tulemusena väheneb ebameeldiv lõhn ja rasvafiltrite puhastamise vajadus

Äravoolutorude ja rasvafiltrite eluiga pikeneb

Kuhjunud reostus sisaldab orgaanilist reostust ja see muutub hüdrogeenseks sulfiidiks, mis põhjustab äravoolutorude ja rasvafiltride murenemist (errosooni põhjustamine). BIOFLOW eemaldab orgaanlise reostuse äravoolutorudest ja rasvafiltritest, pikendades sellega torude eluiga ja lükkab edasi vajaduse vahetada välja murenenud torud.

Ei ole enam halba lõhna ega putukaid

Orgaaniliste jäätmete kuhjumine toob kaasa ebameeldiva lõhna. See protsess loob ideaalse keskkonna kahjuritele. BIOFLOW eemaldab orgaanilise reostuse äravoolutorudest, vabanedes ebameeldivast lõhnast ja kahjuritest.

Kanalisatsiooni tasu ja hoolduskulud vähenevad

BIOFLOW eemaldab orgaanilise reostuse/ orgaanilised jäätmed torudest ja vähendab reovee kogust keskkonnas. Kuna BIOFLOW puhastab torusid ja rasvafiltreid, kahanevad parandamise ja puhastamise kulud.

Balti mere kaitsmine

BIOFLOW eemaldab orgaanilise reostuse/ orgaanilised jäätmed äravoolutorudest, ennetades sellega efektiivselt mürgiste ainete sisenemise Balti merre. Sa saad vähendada enda ökoloogilist jalajälge, kui tellid ProtectPipe äravoolutoru hooldamise süsteemi või mõne BIOFLOW toote.

 

14244935
Tallinn
+37258554446
[email protected]

X